Okręg Skierniewicki Porozumienia 2024


Okręg Skierniewicki Porozumienia 2024
1. Okręg PZW w Białej Podlaskiej 40,-
2. Okręg PZW w Białymstoku 40,-
3. Okręg PZW w Chełmie 40,-
4. OKręg PZW w Ciechanowie 40,-
5. Okręg PZW w Częstochowie 40,-
6. Okręg PZW w Kaliszu 40,-
7. Okręg PZW w Kielcach 40,-
8. Okręg PZW w Lublinie 40,-
9. Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim 40,-
10. Okręg PZW w Radomiu 40,-
11. Okręg PZW Siedlcach 40,-
12. Okręg PZW w Sieradzu 40,-

Podstawę porozumienia stanowi § 37 ust. 8 i 10 oraz § 47 pkt 15 i 28 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego.
Członkowie umawiających się  okręgów, po wniesieniu członkowskiej składki okręgowej na zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu oraz po wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód w innym umawiającym się okręgu w wysokości (patrz tabela), otrzymują zezwolenie, uprawniające do prowadzenia amatorskiego połowu ryb wędką, na wodach nizinnych ogólnodostępnych tego okręgu. Zezwolenia wydawane będą przez uprawnionego do rybactwa w formie przez niego ustalonej.
Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
(obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Narew do ujścia rzeki Motława wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Narew i Bzura).

 


4.3
Oceń
(6 głosów)

 

Okręg Skierniewicki Porozumienia 2024 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł