Olimpiada ekologiczno-wędkarska


Przedstawiam zaproszenie, które wpłynęło do naszego Koła w celu zapoznania się z nim osób zainteresowanych i ewentualne skorzystania z udziału w Olimpiadzie:

                                                  ZAPROSZENIE

Rada ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku  Wędkarskiego  w Szczecinie zaprasza w dniu 20 listopada 2015 r. szkoły podstawowe ,gimnazja  i ponadgimnazjalne do uczestnictwa w finale Wojewódzkiej Olimpiadzie  Ekologiczno-Wędkarskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie  Technologicznym  w Szczecinie przy Kazimierza Królewicza 4, - wydział NAUK O ŻYWNOŚCI  I RYBACTWA .

I etap organizują sami opiekunowie w grupach przeprowadzając własne  konkursy  aby wyłonić najlepszych zawodników z których stworzą drużynę 3 osobową.

Przykładowe pytania testowe można pobrać na stronach http://pzwszczecin.com/  w zakładce strony „młodzież”.

II etap , opiekunowie zgłaszają drużynę 3 osobową (odpowiednio w poszczególnych  kategoriach; uczniowie szkół podstawowych , gimnazjum ponadgimnazjalnych)  telefonicznie 663-875-368 lub e-mailem biuro@pzwszczecin.com

Maksymalnie opiekun może zgłosić dwie drużyny w danej kategorii.
Ze względu na  ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Olimpiada polega na  rozwiązywaniu testów pytań znajdujących się na stronach http://pzwszczecin.com/  w zakładce „młodzież”. Komisja ekspercka może dodatkowo zadawać własne  pytania z dziedziny wędkarstwa i ekologii.

Organizatorzy zapewniają dla trzech najlepszych drużyn w poszczególnej kategorii  szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych puchary oraz  interesujące upominki dla wszystkich zawodników.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na olimpiadę.

HARMONOGRAM Olimpiady Ekologiczno-Wędkarskiej

20.11.2015 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy ul. Kazimierza Królewicza 4,

9.30-10.00 Rejestracja drużyn - parter

10.00 - 10.15 Powitanie uczestników, przemówienia gości

10.15 -10.30 Przeprowadzenie testów w trzech grupach - I grupa

10.35-10.50 Przeprowadzenie testów w trzech grupach- II grupa

10.55-11.10 Przeprowadzenie testów w trzech grupach - III grupa

10.15-11.10 Wycieczka po uczelni – zwiedzanie

11.15-12.00 Prelekcje, wykłady pracownicy naukowi ZUT

12.00-12.15 Pokaz sprzętu wędkarskiego - przedstawiciele PZW

12.15-12.25 Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i upominków

12.25 Zakończenie

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne pod nr tel. (0) 663-875-368,  oraz na stronie http://pzwszczecin.com/

w imieniu Rady ds. Młodzieży

serdecznie zapraszam

Adam Kalinowski

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Olimpiada ekologiczno-wędkarska - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł