ON - Osoby Niepełnosprawne

/ 4 komentarzy

Kim jest Osoba Niepełnosprawna...

Za osobę niepełnosprawną uważa, się taką osobę, która na skutek ograniczeń pod względem fizycznym ( motorycznym, sensorycznym), somatycznym lub psychicznym ma znaczne trudności w wywiązywaniu się z zadań jakie stawia przed nią życie codzienne, szkoła, praca zawodowa i czas wolny. Wg ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej „niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny lub/i psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza albo uniemożliwia wypełnianie ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi.”

Biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, możemy wyróżnić:
1. osoby z niepełnosprawnością fizyczną, do których należą:
- osoby z uszkodzeniem narządu ruchu - niepełnosprawnością motoryczną,
- osoby z przewlekłymi chorobami wewnętrznymi,

2. osoby z niepełnosprawnością sensoryczną (uszkodzenie narządów zmysłów), do których zalicza się:
- osoby niewidome i słabo widzące,
- osoby niesłyszące i słabosłyszące,

3. osoby z niepełnosprawnością psychiczną, wśród których możemy wyróżnić:
- osoby z chorobą psychiczną,
- osoby z niesprawnością intelektualną.


Osoby niepełnosprawne są beneficjentami wszystkich praw, które przysługują osobom pełnosprawnym. Nie ma zatem potrzeby deklarowania w szczególny sposób, że osobom niepełnosprawnym przysługują takie prawa człowieka, jak np. prawo do życia czy do pracy. Potwierdzenie w szczególnym akcie prawnym przysługiwania osobom niepełnosprawnym niektórych praw obywatelskich powszechnie obowiązujących może sugerować, że gdyby tego nie uczyniono, to osoby niepełnosprawne nie mogłyby z tych praw korzystać. Osoby niepełnosprawne mogą jednak w praktyce napotykać na trudności w korzystaniu z niektórych praw - w związku ze swymi ułomnościami. Rzeczywiste zagwarantowanie praw człowieka wymaga zatem stworzenia mechanizmów wyrównania szans osób niepełnosprawnych i stworzenia im warunków do korzystania w pełni z praw przysługujących wszystkim obywatelom. Mówiąc inaczej, osoby niepełnosprawne powinny korzystać z pewnych szczególnych praw, swoistych dla tej grupy społecznej - po to, aby mogły w takim samym stopniu korzystać z praw przysługujących wszystkim ludziom!.Źródło: http://www.dlastu.friko.pl/osoba_niepelnosprawna.html#104


Dokładne źródło tj.: Hulek A.: Badania naukowe nad osobami niepełnosprawnymi i ich znaczenie dla systemu oświatowego. ,,Biuletyn Informacyjny TWK”, nr 4, warszawa 1980

 


4.7
Oceń
(23 głosów)

 

ON - Osoby Niepełnosprawne - opinie i komentarze

amuramur
0
Witam ! Tak trzymaj Pawle super opis dobrze ,że opisujesz tematy związane z osobami niepełnosprawnymi, tak trzeba o swoje prawa walczyć i uświadamiać nasze społeczeństwo. Piąteczka AMUR Kielce.
(2010-02-18 13:52)
hubihubi
0
Witam Paweł dobry opis ***** i pozdrawiam. (2010-02-18 20:17)
Fleszu3Fleszu3
0
Cześć bardzo dobrze że o Tym piszesz :) trzymaj tak dalej... pozdrawiam i daje 5
(2010-02-19 12:02)
teoria spiskuteoria spisku
0
Jesteśmy jedną rodziną ! (2010-02-19 18:42)

skomentuj ten artykuł