Opłaty na 2022 Koło Sochaczew-Miasto


Od dnia 27.12. 2021
można dokonać opłat na 2022 rok w
godzinach urzędowania sklepu SPORTEX Pl Kosciuszki 20.

Jednocześnie informujemy że korzystać z porozumień miedzyokregowych
mogą jedynie osoby opłacające składki w naszym okręgu / proszę nie mylić
z dopłatami /
Osoby dokonujące dopłaty do wód Skierniewic nie mogą korzystać z w/w porozumień.

https://www.pzw.org.pl/skierniewice/cms/28747/porozumienia_2022


POROZUMIENIA
1. Okręg PZW w Radomiu     20,-  
2. Okręg PZW w Białej Podlaskiej     20,-
3. Okręg PZW w Białymstoku   20,-
4. OKręg PZW w Chełmie     20,-
5. Okręg PZW w Ciechanowie 20,-
6. Okręg PZW w Kielcach    20,-
7. Okręg PZW w Lublinie 20,-
8. Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim    20,-
9. Okręg PZW w Siedlcach    20,-
10. Okręg PZW w Tarnobrzegu    20,-
11.  Okręg PZW w Sieradzu

    20,-


12.Okręg PZW Częstochowa20,-
13.Okręg PZW w Kaliszu20,-

  Podstawę porozumienia stanowi § 37 ust. 8 i 10 oraz § 47 pkt 15 i 28 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego.

2.

Członkowie

umawiających się  Okręgów, po wniesieniu członkowskiej składki
okręgowej na zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz po
wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód w
innym umawiającym się Okręgu w wysokości (patrz tabela), otrzymują
zezwolenie, uprawniające do prowadzenia amatorskiego połowu ryb wędką,
na wodach nizinnych ogólnodostępnych tego Okręgu. Zezwolenia wydawane
bedą przez uprawnionego do rybactwa w formie przez niego ustalonej.

3.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od  01 stycznia 2022 r. do  31 grudnia 2022 r.

 


3
Oceń
(2 głosów)

 

Opłaty na 2022 Koło Sochaczew-Miasto - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł