Opłaty na rok 2018.Koło Nida Sobków


Składka  członkowska  ulgowa (młodzież szkolna i studenci w wieku
16-24 lat, członkowie odznaczeni srebrną i złota odznaką PZW, mężczyźni 65 roku
życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, kobiety po
60 roku życia, pod warunkiem stażu członkowskiego powyżej 10 lat) – 43 zł.


Uczestnik –
do lat 16 22 zł.


Członkowie
odznaczeni odznaka PZW złotą z wieńcami – 22 zł.


SKŁADKA
OKRĘGOWA na zagospodarowanie i ochronę wód:


Podstawowa –
100 zł.


Ulgowa – 58 zł.


Uczestnika
do lat 18 – 26 zł.


WPISOWE:


Członka
zwyczajnego – 25 zł.


Uczestnika –
12 zł.


LEGITYMACJA
CZŁONKOWSKA – 5 zł.


SKŁADKA
OKRESOWA:


1 dniowa:  członek PZW - 20 zł, Niezrzeszony 35 zł.


3 dniowa:
członek PZW – 40 zł, Niezrzeszony 75 Zł.


1.     Składka okręgowa upoważnia do
wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszący składkę okręgową otrzymuje   dokument
„Zezwolenie na amatorski połów ryb” opatrzony hologramem. Zewolenie jest ważne do
31 grudnia 2018 r. Druk jest bezpłatny.


2.     Składkę członkowską i okręgową
uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat16. Składka ta
upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych w całym kraju.


3.     Składkę ulgowa okręgową  opłacają: odznaczeni złotą odznaką PZW,
studenci i młodzież szkolna w wieku od 16 do 24 lat, mężczyźni od 65 roku życia
, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10lat, kobiety od 60
roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10lat ( w
ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek).


4.     Członkowie Honorowi zwolnieni są ze
składki członkowskiej oraz składek okręgowych za okazaniem legitymacji
nadającej tytuł członka honorowego.


5.     Ulgami nie są objęte składki
okresowe.


6.     Składki okresowe upoważniają do
wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszone są wyłącznie w formie
przelewu bankowego, internetowego, aplikacji eOkoń zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce lub opłacane na
poczcie. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania Karty wędkarskiej,
wypełnionego druku „ Zezwolenie na 
amatorski połów ryb wędką”, pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW
Kielce (pzzw.org.pl) i rejestru połowu zamieszczonego przy druku
zezwolenia  (pzw.org.pl). Członek
zrzeszony -  opłacił składkę członkowską
w bieżącym roku. Członek niezrzeszony – brak opłaty składki członkowskiej w bieżącym
roku = lecz musi posiadać kartę wędkarską.    

 


2.3
Oceń
(3 głosów)

 

Opłaty na rok 2018.Koło Nida Sobków - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł