Opłaty za wędkowanie na wodach Okręgu PZW w Wałbrzychu za rok 2009

/ 1 komentarzy


Szanowni Wędkarze !

Aby nie spotkać się nad wodami Naszego Okręgu z nieprzyjemnymi (poza zerwaną rybą) sytuacjami powinniście Państwo pamiętać, aby wszelkie posiadane przez Was dokumenty uprawniające do połowu nie straciły na ważności. W związku z tym pozwolę sobie na zamieszczenie aktualnych opłat jakie obowiązują w 2009 roku.

L.p.
Treść
Wysokość kwotowa w złotych

1. Składka członkowska
58,-

2. Składka członkowska ulgowa 50 %
1) młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby zasadniczej w wieku 16-26 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
3) mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia 65 roku życia,
4) kobiety po ukończeniu przed 30 kwietnia 60 roku życia. 29,-

3. Składka członkowska ulgowa 75 %
1) członkowie uczestnicy do lat 16,
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami. 14,-

4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW 25,-
12,-

5. Legitymacja członkowska:
1) członek zwyczajny PZW
2) członek uczestnik PZW 5,-
(nie wnosi opłaty)
-Członkowie Naszego Okręgu PZW wpłacają dodatkowo jednorazową opłatę roczną na zagospodarowanie zbiorników Kozielno, Topola i Sudety w wysokości - 2,- (kwota została wprowadzona w życie Uchwałą Okręgowego Zjazdu Delegatów)
-Osoby, które po raz pierwszy wstępują w szeregi członków PZW, muszą zdać egzamin na kartę wędkarską w jednym z 36 Kół PZW należących do Okręgu Wałbrzych. Wpłata za egzamin jest kwotą wysokości - 30 ,- (czł. uczestnik - 15,-)
-Po pozytywnym zdaniu egzaminu (obejmuje on ""Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb"" opracowany przez ZG PZW w Warszawie), należy z zaświadczeniem otrzymanym z Koła PZW udać się do siedziby Starostwa Powiatowego - zależnie od miejsca zameldowania i po wpłaceniu stosownej kwoty (ustalana przez Starostwo Powiatowe) odebrać kartę wędkarską.
Tabela składek na rok 2009L.p.
Rodzaj składki
Wartość

1.
Roczna składka “N” uprawniająca do wędkowania na wodach nizinnych
(z brzegu):a) podstawowa
90,00


b) ulgowa 50%

- młodzież ucząca się w szkołach dziennych od 16 do 24 roku życia (decyduje rocznik)

- żołnierze zasadniczej służby wojskowej

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

- mężczyźni w wieku powyżej 65 lat (stosuje się po ukończeniu 65 roku życia przed 30 kwietnia 2008 r.)

- kobiety w wieku powyżej 60 lat (stosuje się po ukończeniu 60 roku życia przed 30 kwietnia 2008 r.)
45,00


c) dla członka uczestnika
15,00


d) dla odznaczonych złotą odznaką PZW*
23,00


e) ulga 100%

- dla odznaczonych złotą odznaką z wieńcami

- dla członków honorowych PZW
-

2.
Roczna składka uzupełniająca “G” do składki nizinnej “N”, upoważniająca do wędkowania na wodach górskicha) podstawowa
50,00


b) ulgowa 50%
- dla wszystkich członków, którym przysługuje 50% ulga w składce rocznej nizinnej
25,00


c) dla odznaczonych złotą odznaką PZW*
13,00


d) ulga 100%
- dla odznaczonych złotą odznaką z wieńcami
- dla członków honorowych PZW
- członek uczestnik
-

3.
Roczna składka uzupełniająca “Ł” do składki nizinnej “N”, upoważniająca do wędkowania na wodach nizinnych z łodzia) podstawowa
30,00


b) dla członków odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami
-

4.
Składki okresowe upoważniające do wędkowania na wodach nizinnych (wędkowanie z brzegu)a) dla członków PZW – 1 dzień
10,00


b) młodzież ucząca się do lat 24 (decyduje rocznik) – 1 dzień
10,00


c) dla niezrzeszonych – 1 dzień
20,00

5.
Składki okresowe upoważniające do wędkowania na wodach górskich (krainy pstrąga i lipienia) oraz na wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływającycha) dla członka PZW – 1 dzień
20,00


b) młodzież ucząca się do lat 24 (decyduje rocznik) – 1 dzień
20,00


c) dla niezrzeszonych – 1 dzień
40,00

6.
Opłata roczna (dla niezrzeszonych) podstawowa, uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz na wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających
300,00


* Wyżej wymienione zniżki obowiązują w przypadku wędkowania na wodach województwa dolnośląskiego.

W przypadku opłat jednodniowych należy dokonać przelewu bankowego na konto naszego Okręgu nr: 14109022710000000584000554, wpisać tytułem czego jest dokonywany przelew, dane wędkarza, za jaki dzień wędkowania wpłacamy pieniądze i podać nr karty wędkarskiej.
Na terenie Naszego Okręgu obowiązują ponadto ""rejestry połowu ryb"".
Tabela opłat rocznych (za wędkowanie na wodach nizinnych, górskich i z łodzi) znajduje się ponadto w ponizszym pliku załącznikowym. W załączniku znajduje się również wykaz Okręgów, które podpisały z nami porozumienie na honorowanie opłat (patrz. strona 2).Uwaga: Opłaty za połów ryb w formie wykupywanych znaczków (roczne), należy wnosić wyłącznie w siedzibach odpowiednich Kół PZW Okręgu Wałbrzych, których wykaz znajduje się w zakładce ""Jednostki Terenowe"" na Naszej stronie internetowej !!! 


4
Oceń
(16 głosów)

 

Opłaty za wędkowanie na wodach Okręgu PZW w Wałbrzychu za rok 2009 - opinie i komentarze

lukas281lukas281
0
z roku na rok co raz drożej ,,żenada ,do tego jeszcze ta nieszczesna Bystrzyca....szkoda słów... (2009-01-23 19:55)

skomentuj ten artykuł