Zaloguj się do konta

Otwarte Towarzyskie Spinnigowo-Muchowe Mistrzostwa w Połowie Troci i Łososia-Ina 2020

Zarząd Koła PZW nr 45 w Stargardzie zaprasza na 7mą edycję "Mistrzostw w Połowie Troci i Łososia - INA 2020". Zawody mają charakter otwarty i towarzyski.
Zbiórka w dniu zawodów 11 stycznia (sobota) 2020 roku o godz. 07.30-8.00 - Poczernin. Osoby przybyłe w dni poprzedzające zawody mogą kontaktować telefonicznie lub mailowo z przedstawicielami koła w celu uzyskania informacji i pomocy.
Uczestnicy - posiadacze zezwoleń na połów ryb na wodach Okręgu PZW Szczecin na 2020r (zarówno opłaty roczne oraz okresowe-górskie).
Do klasyfikacji zaliczane są ryby:
- łosoś od 35 cm –wyłącznie formuła (c&r) złów i wypuść
- troć od 35 cm w formule (c&r) złów i wypuść
Połów ryb dozwolony jest metodą spinningową i muchową tylko z brzegu i brodząc. Bez limitu ilościowego ze względu na formułę c&r.
Złowienie ryby, którą zawodnik chce wykazać, należy wstępnie zgłosić bezpośrednio po złowieniu na numer telefonu Sędziego podany na wizytówce lub identyfikatorze. Dostarczenie zdjęć do komisji sędziowskiej lub dokumentacji ich złowienia musi nastąpić do godziny 12:30. Zgłoszenie każdej ryby musi zostać potwierdzone przez świadka połowu, bądź pierwszego napotkanego zawodnika. W przypadku braku zasięgu telefonii komórkowej zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie sms/mms podając dane: imię nazwisko zawodnika, gatunek złowionej ryby, długość złowionej ryby oraz nazwisko świadka połowu.
Zawodnik musi dostarczyć w wyznaczonym czasie tj. Do godz. 12.30 komisji sędziowskiej, co najmniej dwa wyraźne zdjęcia całej ryby, wykonanych aparatem cyfrowym. Jedno zdjęcie z pomiarem ryby otrzymaną miarką pozwalające w sposób bezsporny określić długość ryby (zdjęcia muszą pozwalać na odczytanie skali miarki wraz z rybą). Ryba z ułożoną miarą muszą być ułożone na płaskiej powierzchni. Skala miary na długości ryby nie może być zasłonięta. Zdjęcia muszą być ostre, wykonane z góry pod kątem prostym. W razie jakichkolwiek wątpliwości długość ryby będzie zaokrąglona do najbliższego wyraźnie widocznego znacznika na miarce w górę od długości ryby. Oraz drugie zdjęcie zawodnika trzymającego złowioną rybę wraz z identyfikatorem. Oprócz tego zawodnik powinien przedstawić dowód wypuszczenia ryby, w postaci zdjęć lub krótkiego filmu, potwierdzających fakt uwolnienia ryby (w miarę możliwości).
Punktacja:
- łosoś, troć – 1 punkt za każdy rozpoczęty centymetr długości ryby, o ilości punktów decyduje łączna długość złowionych ryb. (np. Ryba o długości 66,6 cm = 67 pkt.). Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nieodwołalne. Każda próba zafałszowania lub spreparowania wyniku lub też pozyskania ryb w nieregulaminowy sposób będzie skutkowała dyskwalifikacją i podaniem informacji o tym do wiadomości ogółu.
Opłata startowa-przed dokonaniem wpłaty prosimy o zapoznanie się z całym programem zawodów, który jest zarazem regulaminem oraz harmonogramem zawodów.
Wpisowe na zawody wynosi 50,00zł .
Kobiety oraz młodzież do lat 16 zwolniona jest z opłaty wpisowego.
Młodzież do lat 16 musi być pod opieką pełnoletniego opiekuna!!!
Wpisowe należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2020r:
W przypadku wpłat gotówkowych w siedzibie Koła lub na konto Koła Bank PEKAO S.A 1 oddział Szczecin
Nr konta: 51124038131111001048500958 z dopiskiem: "Zawody INA 2020"
Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o dokonywanie wpłat na podane konto w wyznaczonym terminie bądź o bezpośrednio w siedzibie koła pod adresem: 73-110 Stargard ul. Wojska Polskiego 21a w dniach: poniedziałki i piątki w godzinach 13.00-17.00. Lub w sklepie Wędkarskim AMUR w Stargardzie.
Wpłata jest potwierdzeniem udziału w zawodach.
Pozyskane środki z opłaty startowej przeznaczone zostaną na zakup nagród i poczęstunku dla uczestników zawodów.
Kontakt z organizatorem zawodów:
Polski Związek Wędkarski Okręg Szczecin Koło nr 45 w Stargardzie ul. Wojska polskiego 21a
tel.: 915772217 - telefon w siedzibie koła
skarbnik: kol. Mariusz tel.:600852559
email: kolejarz.stargard@wp.pl
Nasze strony: www.kolejarz-stargard.wedkuje.pl oraz www.facebook.com/kolejarz.stargard

Informacje dodatkowe

  • Organizator: Zarząd i Kapitanat Sportowy Koła nr 45 w Stargardzie
  • Typ zawodów:
  • Data/Miejsce zawodów: 2020-01-11 / Poczernin (Zachodniopomorskie » Stargardzki » Stargard Szczeciński)
  • Godzina/Miejsce zbiórki: 07:30 /
  • Czas trwania zawodów: od godziny:08:00 do 12:00
  • Opłaty startowe: 50 zł. Młodzież do lat 16 oraz kobiety bez opłaty wpisowego
  • Nagrody: Upominki i nagrody
  • Sponsorzy: Zawodnicy (z wpisowego) oraz Koło PZW nr 45 w Stargardzie

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej