Państwowa Straż Rybacka na Warmii i Mazurach


W tym artykule, chcę Wam w skucie używając można powiedzieć regułek. Przedstawić wam co to jest PSR i zakres jej działania. Jak też podaje kontakty do poszczególnych placówek rejonowych PSR w regionie Warmii i Mazur. Ponieważ oni działają na rzecz naszych łowisk, a nam zależy na ich dobru. Dlatego to My Wędkarze powinniśmy z nimi współpracować, i w miarę możliwości powiadamiać ich o działaniach na szkodę naszych łowisk. Dlatego zachęcam was do zapoznania się z poniższą treścią i współpracy ze strażnikami PSR.

Co to jest Państwowa Straż Rybacka?

Straż jest państwową jednostką budżetową będącą dysponentem III stopnia środków budżetowych,  podległą bezpośrednio Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Do podstawowych zadań Straży należy kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności: Zapobieganie i zwalczanie nielegalnego połowu ryb, raków, minogów i innych organizmów żyjących w wodzie. Zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami, minogami i innymi organizmami żyjącymi w wodzie. Sprawowanie w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego specjalistycznego nadzoru nad Społeczną Strażą Rybacką. Do zadań Straży należy także: Współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Współpraca z Policją oraz innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie wykonywania ustawowych zadań Straży oraz udzielania niezbędnej pomocy tym jednostkom na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wealizacja zadań wynikających z mocy odrębnych przepisów.


Zakres działalności Państwowej Straży Rybackiej:

· kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie;
· prowadzenie postępowań w przypadkach ujawnienia wykroczeń i przestępstw naruszających przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym;
· współdziałanie z Policją, Strażą Leśną i Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz przestrzegania prawa w tym zakresie;
· współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony użytkowanych wód;
· nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa;
· współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi ościennych województw;
Strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej wykonującemu obowiązki przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do:
Straży Parku Narodowego - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,
Państwowej Straży Łowieckiej - w zakresie zwalczania kłusownictwa,
strażników leśnych - w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.

Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie
Biuro;
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
Tel.: (89) 523 22 13
Fax: (89) 523 27 23
E-mail: psr@uw.olsztyn.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7.30-15.30

Komendant Wojewódzki:
Jan Wiesław Niemyjski - tel. kom.: 600 243 243
pokój nr: 320

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego:
Marek Olszewski - tel. kom.: 608 087 807
pokój nr: 320

Posterunki Rejonowe;

Posterunek Rejonowy w Elblągu
Komendant;
Kazimierz Szypulewski - tel. Kom.: 502 520 104

Posterunek Rejonowy w Ełku
Komendant;
Wacław Wasilczyk - tel kom.: 668 872 628

Posterunek Rejonowy w Giżycku
Komendant;
Zbigniew Staniul - tel. Kom.: 600 243 643

Posterunek Rejonowy w Iławie
Komendant;
Zbigniew Jankowski - tel. Kom.: 600 097 943

Posterunek Rejonowy w Mrągowie
Komendant;
Witold Zyśk - tel. Kom.: 600 243 543

Posterunek Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Komendant;
Józef Świątkowski -tel. Kom.: 668 872 629

Posterunek Rejonowy w Olecku
Komendant;
Jan Remiszewski - tel kom.: 600 243 843

Posterunek Rejonowy w Olsztynie
Komendant;
Jerzy Kowalczyk - tel. Kom.: 600 243 343

Posterunek Rejonowy w Pasymiu
Komendant;
Mirosław Żelasko - tel. Kom.: 668 872 630

Posterunek Rejonowy w Rucianym Nidzie
Komendant:
Marek Zagził - tel. kom.: 600 243 743

Więcej możecie poczytać na stronie PSR Olsztyn;
http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/zespolona_administracja/jednostki_podporzadkowane_wojewodzie/panstwowa_straz_rybacka_w_olsztynie

 


4.7
Oceń
(12 głosów)

 

Państwowa Straż Rybacka na Warmii i Mazurach - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł