Zaloguj się do konta

Petycja STOP SIECIOM w PZW

Na stronach Wędkarski Świat ukazała się petycja do Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego pod tytułem STOP SIECIOM w PZW

osoby popierające zakaz odłowu ryb sieciami w wodach PZW mogą wypełnić i
wysłać formularz w wersji elektronicznej,który znajdzie na stronie :

http://www.wedkarskiswiat.pl/petycja-stop-sieciom-w-pzw

Opinie (7)

niszczu

Inicjatywa dobra. Szkoda, że tak jak petycja w sprawie widełkowych wymiarów ochronnych zostanie odrzucona. Już widzę to uzasadnienie \"rady naukowej przy PZW\". [2015-02-06 10:07]

Zbig28

Namawiam gorąco do podpisywania tej petycji. Przy okazji przypominam, że nasze Koło 28 Warszawa Ursynów wielokrotnie podejmowało podczas walnych zgromadzeń uchwały dotyczące tego niecnego procederu i przesyłało je do ZG PZW. Prawdopodobnie panowie działacze umieszczali je w koszu. Jednak teraz sprawa ma inny wymiar i ma charakter publiczny o zasięgu ogólnopolskim. Wędkarski Świat to pismo o uznanym autorytecie i szerokim zasięgu. Nie łatwo będzie zlekceważyć tę inicjatywę przez władze PZW, tym bardziej, że Redakcja WŚ łatwo się nie podda i będzie walczyć do skutku. Przyłączmy się. Wody PZW dla wędkarzy, rybacy precz ! PZW nie może chronić interesów rybactwa! Niech rybactwo stara się o wody, dzierżawi je i na nich odławia! Tzw. racjonalna gospodarka rybacka na wodach PZW powinna zniknąć ze słownika związku. Rybaków wynajmiemy sobie w razie potrzeby do odlowów selekcyjnych lub sanitarnych. Wtedy dokonają niezbędnych odłowów pod ścisłą kontrolą związku i w ściśle określonym czasie. STOP dla sieci w wodach PZW !!!!! [2015-02-17 19:24]

konradmaly

Panowie w ostatnim WW z marca 2015 str 63 - jest wywiad z przedstawicielem MO PZW. Gość oficjalnie podaje że tylko z udzielenia pozwolenia na odłów komercyjny Lokalnej Grupie Rybackiej w Zalewie Zegrzyńskim wyciągnęło 2,38 mln zł. Przeliczcie sobie porównując ceny detaliczne w sklepach ile to ton ryb. Zauważcie że kilka lat temu \"przyducha\" wybiła też kilkanaście jak nie więcej ton ryb (kormorany też nie śpią). W w tym samym magazynie tylko w numerze chyba lutowym jest wywiad z samym Prezesem naszej organizacji w którym stwierdza że postanowili dać zgodę na odłów sieciowy sandaczy gdyż jest ich za mało!? Ciekawa teoria! Nic tylko łapać za sieci i odławiajmy - będzie więcej ryb! Petycja powinna wysłana nie tylko do ZG PZW ale i do okręgów. W obecnej sytuacji to okręgi zarządzają wodami a nie ZG. Tylko ciągła presja na zarządy okręgów może spowodować że zmienią politykę. Moim zdaniem odłów sieciowy, sanitarny czy inny powinien być prowadzony w określonych terminach i pod ścisłym nadzorem wędkarzy. Wody zarządzane przez grupy rybackie są przykładem eksterminacji ryb, przykład - Jezioro Sasek Wielki czy Wałpusz, wybite przez rybaków a potem jako pustynia przejęte przez PZW. STOP siecią w całej Polsce w wodach naturalnych. [2015-02-25 19:52]

predator70

Witam jestem ze Szczecina i również przyłączam się do protest.Ale pragnę zauważyć żeby tą akcję poparły- programy telewizyjne, sklepy wędkarskie ,firmy wędkarskie,gazety, to nasza wspólna walka o to jeszcze co zostało.Wśród naszego grona mamy znanych ludzi,którzy mogą pomóc w walce z chorą organizacją PZW i spółkami rybackimi.Pozdrawiam.A dla PZW panowie nadchodzi wasz koniec. [2016-06-29 21:04]

Romuald55

ZG PZW nie ma możliwości prawnych pozwalających zakazać połowów sieciami. [2016-06-29 22:34]

Artur z Ketrzyna

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 2017-12-14 sygn. akt: I OSK 1608/17, jak i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 marca 2017 roku sygn. akt II SAB/Go 8/17 w sprawie ze skargi R. W. na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publiczne. Wyraźnie wskazują że zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764 ze zm., dalej: u.d.i.p.). i treści art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015, poz. 652 ze zm., dalej: ustawa z 1985 roku) Dokumentacja prowadzenia Racjonalnej Gospodarki Rybackiej (operat, opinia Marszłaka i np.dokumenty zarybień itd.) są jawne. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/798E6DF3C5 [2018-03-06 18:33]

Julian

Podpisuję się obydwoma rękami . Przeczytałem niepodpisany przez nikogo czyli ANONIM  na stronie   PZW  Mazowsze o Zalewie Zegrzyńkim. Kto ma sile nerwy niech przeczyta ten Bełkot.        Oni faktycznie za Baranów Nas uważają. [2018-03-07 17:58]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej