Pismo z OKS do Zarządów Kół Okręgu Sieradzkiego


Okręgowy Kapitanat Sportowy                                                                                         Sieradz, 16.01.2017
Okręg PZW Sieradz


L. dz. 68/ST/17                                                                                                                             Zarządy Kół
                                                                                                                                      Okręgu PZW Sieradz


Szanowni Koledzy,


         
ze względu na szereg wprowadzonych zmian w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW, w roku 2016 i 2017 Okręgowy Kapitanat Sportowy oraz Okręgowe Kolegium Sędziowskie:

          wprowadza obowiązek odbycia szkolenia informacyjno-weryfikacyjnego dla wszystkich sędziów Okręgu PZW Sieradz. Sędziowie, którzy nie odbędą szkolenia zostaną wykreśleni z listy sędziów wędkarskich Okręgu PZW Sieradz i stracą możliwość sędziowania zawodów (sędziowane przez nich zawody nie będą uznawane). W szkoleniach muszą również wziąć udział kandydaci na sędziów klasy podstawowej.

          Prezes Koła lub inna wyznaczona przez niego osoba zobligowana jest zgłosić do dnia 15.02.2017 listę sędziów i kandydatów na sędziów klasy podstawowej, którzy odbędą szkolenie (do Biura Ozkręgu PZW Sieradz, do kol. Mateusza Gwizdały 506 776 489 po godz. 16.00 lub na adres e-mail oks_sieradz@wp.pl-zgłaszając należy podać numer kontaktowy i Koło)

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w kilku lokalizacjach na terenie Okręgu. Terminy szkoleń przewidziane są na wszystkie soboty marca (tj. 03.03; 11.03; 18.03 i 25.03), lokalizacje z konkretnymi terminami zostaną dokładnie podane po zamknięciu listy. Wstępnie przewidziane są szkolenia w Sieradzu, Łęczycy i Pabianicach ale nie wyklucza się lokalizacji w innych miejscach Okręgu (w zależnie od ilości zgłoszeń z danego terenu). W sytuacji gdy osoba nie może uczestniczyć w szkoleniu wdanym terminie, może zgłosić się w innym ale musi wcześniej powiadomić o tym fakcie.

Ponad to:
- wszystkie Zarządy Kół muszą przekazać do Biura Okręgu kalendarz imprez na rok 2017 (do końca lutego 2017) oraz na bieżąco (14dni) przekazywać do Biura Okręgu protokoły z odbytych zawodów wędkarskich, brak protokołów może skutkować nie dopuszczeniem zawodników do zawodów Okręgowych.

- 16.01.2017 nastąpiła zmiana terminu I tur Mistrzostw Okręgu w kat. Senior z 23.04.2017 na 30.04.2017                                                                                         V-ce Prezes Okręgu PZW Sieradz ds. Sportu
                Przewodniczący                                                                    Przewodniczący
Okręgowego Kolegium Sędziowskiego                               Okręgowego Kapitanatu Sportowego
                      /-/                                                                                           /-/
          Kazimierz Piotrowski                                                           Wiesław Błaszczyk

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Pismo z OKS do Zarządów Kół Okręgu Sieradzkiego - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł