Zaloguj się do konta

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła w Barcinie.2013

W niedzielę 3 lutego 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie. Gośćmi obradujących byli Prezes Zarządu Okręgu PZW w Bydgoszczy kolega Leszek Orzechowski i Burmistrz Barcina Michał Pęziak. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, wędkarze wybrali nowe władze i organy koła. W latach 2013 – 2017 na rzecz i dobro PZW w Gminie Barcin pracować będzie Zarząd Koła w składzie Jarosław Drozdowski – Prezes, Andrzej Kowalczyk – Wiceprezes, Tomasz Słomowicz – Wiceprezes, Robert Robaczewski – Skarbnik, Radosław Walczak – Sekretarz i Henryk Jendrzejczak – Gospodarz Koła. W trakcie czteroletniej kadencji działać społecznie będą także Komisja Rewizyjna Koła: Krzysztof Zalewski – Przewodniczący, Andrzej Jankowski – Zastępca Przewodniczącego i Ryszard Kokocha Sekretarz oraz Sąd Koleżeński Koła: Waldemar Nosek – Przewodniczący, Dawid Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego i Marek Drozdowski – Sekretarz.
Trzy godzinne obrady obejmowały złożenie sprawozdań, wybór nowych władz i organów koła, dyskusję i kreślenie planów na najbliższy rok. W 2013 roku obchodzony będzie jubileusz 40-lecia powstania Zakładowego Koło Polskiego Związku Wędkarskiego przy Kombinacie Cementowo-Wapienniczym „Kujawy” w Bielawach, którego jesteśmy kontynuatorem. Plany obejmują również promocję wędkarstwa w społeczności lokalnej oraz organizację zawodów wędkarskich, w tym z okazji Dnia Dziecka i Dni Barcina. W trakcie wejścia na żywo w „Panoramie na śniadanie” Prezes Zarządu Okręgu kol. Leszek Orzechowski wręczył Srebrną odznakę PZW kol. Tomaszowi Słomowiczowi.
W latach 2009-2012 zorganizowaliśmy 33 zawody wędkarskie z udziałem 500 zawodników. Liczebność koła wzrosła do 52 członków. Dwóch kolegów odznaczono Srebrną Odznaką PZW, dwóch uhonorowano dyplomem w uznaniu zasług dla wędkarstwa. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w społeczną działalność na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego i wędkarstwa w Gminie Barcin, Powiecie Żnińskim i regionie bydgoskim.

Opinie (1)

dendrobena

Gratulacje dla nowego zarządu i wyróżnionych członków koła. Powodzenia w nowej kadencji. Pozdrawiam. [2013-02-22 19:21]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej