Podsumowano 2013 r w kole 168

/ 1 komentarzy / 8 zdjęć


W dniu 19-I-2014 członkowie koła wędkarskiego 168 ”Chrobry” spotkali się w klubie seniora „Korona” w celu podsumowania minionego roku. Walne zebranie sprawozdawcze otworzył prezes koła kol.Bogdan Gmerek. Powitał przybyłych na zebranie członków koła w liczbie 31 osób,oraz zaproszonych gości w osobach kol.Leszka Czernyszewicza przedstawiciela ZO PZW oraz kier.oś Z.Starego panią Renatę Michałowską. Po przedstawieniu porządku zebrania przystąpiono do jego realizacji. Jako pierwszy zabrał głos kol. Prezes przdstawiając sprawozdanie z działalnoći koła za 2013r ,następnie odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i SąduKoleżeńskiego. Po przegłosowaniu wniosku o udzielenie obsolutorium obecnemu zarządowi i zatwierdzeniu preliminaża budżetowego oraz planu imprez przystąpiono do dyskusji. W jej trakcie na wiele pytań odpowiadał przedstawiciel ZO PZW. Podjęto również kilka uchwał a mianowicie: wymiar„Okonia”na zawodach 20cm, Ukleja wyeliminowana z punktacji ,na rybę nie objętą wymiarm ochronnym na zawodach 15 cm. Po zkończeniu dyskusji przyszedł czas ma milszą część zebrania,a mianowicie wyróżnienia. Puchary wędkarza roku w kolejności otrzymali:kol. Ryszard Styperek,kol.Maciej Lenarczyk,kol.Bogdan Gmerek.Odznaki „Zasłużony dla Wędkarstwa Wielkopolskiego” pani Renata Michałowska, kol.Janusz Marcinkowski oraz kol.Ryszard Styperek. Nie zapomniano o najmłodzszych aktywnych członkach koła. Kol.Paulina Styperek,kol.Maciej Wojtyniak i kol.Robert Wojtyniak zostali wyróżnieni  albumami pt.”Nadwarciański Park Krajobrazowy”.Tym miłym akcentem zakończono zebranie .Kol.Prezez pogratulował wyróżnionym,  podziękował za aktywny udział w zebraniu życząc sukcesów w życiu osobistym i w wyprawach wędkarskich.
 


5
Oceń
(5 głosów)

 

Podsumowano 2013 r w kole 168 - opinie i komentarze

rybka67rybka67
0
Gratulacje dla zwycięzców i wyróżnionych. Powodzenia w nowym sezonie. Pozdrawiam. (2014-01-22 20:14)

skomentuj ten artykuł