Zaloguj się do konta

Podsumowano rok 2010 w kole 168

W dniu 16-I-2011r.do klubu seniora "Korona" przybyło 35 członków koła 168"Chrobry" w celu dokonania oceny z działalności Zarzadu Koła za 2010r. Przybyłych powitał prezes koła kol.Piotr Wagrowski, dokonujac tym samym otwarcia zebrania sprawozdawczego. Po przedstawieniu i zaakceptowaniu porządku obrad przystąpiono do realizacji poszczególnych punków zebrania. Kol.Gmerek Bogdan v-ce prezes przedstawił ogólne sprawozdanie z działalnosci koła. Kol.Bartosz Piasecki z działalności Komisji Rewizyjnej , natomiast kol.Maciej Lenarczyk z działalności Sądu Koleżeńskiego. Po odczytaniu sprawozdań uczestnicy odnosili się do nich, przedstawiając swe uwagi. Na tym zakonczono pierwszą część zebrania. W drugiej części zebrania kol.prezes przedstawił plan działalnosci oraz harmonogram zawodów na 2011r. W tym temacie była zgodność ogółu. Plan okreslono na miarę możliwości finansowych koła. Ogółem 13 zawodów w tym 4 wyjazdowe autokarem. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie wyników na "Wedkarza Roku". Tym razem postanowiono wyróżnić trzech zawodników.
I - kol.Maciej Lenarczyk II -kol.Marek Lenarczyk III- kol.Mirosław Kajtek
W/w zawodnicy otrzymali puchary ufundowane przez Prezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Natomiast za aktywną działalnośc na rzecz rozwoju wędkarstwa odznaką "Zasłużony dla Wędkarstwa Wielkopolskiego" wyróżniono kol.Annę Praczyk, kol.Bartosz Piasecki,kol.Maciej Lenarczyk oraz kol.Andrzej Słabęcki. Po wręczeniu oczywiscie gratulacje i wspólna fotka. Tym miłym akcentem zakończono zebranie.

Opinie (1)

zbych51

Witam Prezesa , jako autora informacji o zebraniu.

Byłem, widziałem i pochwalam sprawność organizacyjną i dyscyplinę członków. Mam tylko jedno pytanie, a właściwie dwa:

1. Dlaczego nie było nikogo z Zarządu Okręgowego PZW - Poznań. W poprzednim kole, w którym byłem, każde roczne zebranie obsługiwał ktoś z Zarządu Okręgu - odpowiadał na pytania (np. Zarybianie, działalność straży ryb.  wręczał odznaki i medale zasłużonym wędkarzom itp.) Rok temu również nie widziałem nikogo z Okręgu - fakt że było zimno i kupa śniegu, ale oni to mają w swoich obowiązkach.

2. Gdzie na stronie naszego koła umieszczono terminarz zawodów na 2011r.? A tak nawiasem mówiąc podlodowych zawodów już chyba nie da się zorganizować - za cieńki lód - może w to miejsce jakieś inne zawody ??

Pozdrawiam

[2011-01-26 22:56]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej