Pomiary Elektryczne


Zarząd Koła PZW nr 58 "Pstrąg" w Szczecinie i Rada Stanicy, na posiedzeniu Zarządu w dn. 22.06.2013 r., podjęli decyzję zobowiązującą Państwa do przeprowadzenia badań impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji obwodów elektrycznych (wraz z przewodem zasilającym) oraz badania wyłączników różnicowo prądowych. Kopię protokołów z tych badań należy przekazać Zarządowi w terminie do dn. 20.08.2013 r. Brak wyników badań lub gdy instalacja nie będzie spełniała wymogów określonych przez prawo, może skutkować odłączeniem instalacji od zasilania. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

Art. 62.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 

(...)

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu tech-nicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Pomiary Elektryczne - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł