Ponadregulaminowe ograniczenia w wędkowaniu Okręg Sieradz


PONADREGULAMINOWE OGRANICZENIA W WĘDKOWANIU W OKRĘGU SIERADZ

Niezależnie od obowiązujących postanowień ,,Regulaminu Amatorskiego Połowu
Ryb’’ wędkarze uprawnieni  do wędkowania  na wodach Sieradzkiego
Okręgu PZW są zobowiązani do przestrzegania  ograniczeń nałożonych decyzjami
Zarządu Okręgu PZW, uzasadnionych wymaganiami racjonalnej gospodarki
rybacko-wędkarskiej na określonym typie wód i akwenów. Aktualnie obowiązuje
kilka takich ograniczeń.

 

WSZYSTKIE WODY OKRĘGUGatunek ryby

Okres ochronnyWymiar ochronnyLimit
Lin


do 30cmdobowy limit - 3 szt.
Okońod 1.04 - 30.04do 18cm i powyżej 40cmdobowy limit - 10szt
ale nie więcej niż 3kg
Sandaczod 1.01 - 31.05do 50cm i powyżej 90cm**/
Szczupakod 1.12 - 30.04do 50cm i powyżej 90cm**/
Węgorzod 15.06 - 15.07do 60cmdobowy limit - 2szt.
Boleńod 1.01 - 30.04do 50cm**/
Kleń, Jaź do 30cmdobowy limit - 5szt łącznie 
Amur


do 40cm**/
Płoć


do 15cm**/
Karp


do 30cm i powyżej 70cm**/

**/ - Obowiązują limity
ustalone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb  


 

Na wniosek Vice-prezesa ds. ochrony i zagospodarowania wód w sytuacjach

nadzwyczajnych i zarybieniowych, Prezes Zarządu Okręgu uprawniony jest
do wprowadzenia na określonych akwenach lub obwodach rybackich,
czasowych zakazów lub ograniczeń w powszechnym wędkowaniu i powiadamia o tym na stronie internetowej Okręgu.

 

Podczas połowu ryb ze środków pływających od zmierzchu do świtu, wędkujący jest zobowiązany do oświetlenia środka pływającego jednym/ciągłym/źródłem światła.


OGRANICZENIA  NA ZBIORNIKU RETENCYJNYM "PRÓBA"

 

Spiningowanie z brzegu dozwolone tylko w okresie od 1 maja do 30 listopada każdego roku.

 

Obowiązuje limit połowu szczupaka 1 szt. na dobę.

 

Zakaz połowu ryb z wysp.

 

Zakaz połowu ryb w odległości mniejszej niż 50m do korony zapory.

 
    Zakaz spiningowania ze środków pływających.

 

    Zakaz połowu ryb metodą trolingową.
 

Na zbiorniku będzie w okresie jesiennym wprowadzony 21 dniowy zakaz połowu ryb w związku z zarybieniem. O dokładnym okresie tego zakazu będzie można uzyskać informację w Biurze Okręgu oraz na stronie internetowej i tablicach.

 

OGRANICZENIA  NA ZBIORNIKU RETENCYJNYM "SMARDZEW"

 

Spiningowanie z brzegu dozwolone tylko w okresie od 1 maja do 30 listopada każdego roku.

 

Zakaz połowu ryb ze środków pływających.

 

Na zbiorniku będzie w okresie jesiennym wprowadzony 21 dniowy zakaz połowu ryb w związku z zarybieniem. O dokładnym okresie tego zakazu będzie można uzyskać informację w Biurze Okręgu oraz na stronie internetowej i tablicach.

 

OGRANICZENIA NA  RZECE „KRASÓWKA"

 

Połów ryb dozwolony jedynie metodą spinningową i muchową.

 

OGRANICZENIA  NA ZBIORNIKU „JEZIORSKO"

 

Amatorski połów ryb ze środków pływających dozwolony jest w okresie od 1 marca do 30 listopada  - poza obszarem rezerwatu ornitologicznego. Rezerwatem objęta jest część zbiornika od mostu drogowego w Warcie do linii łączącej cypel we wsi Brodnia z
kościołem wsi Jeziorsko.

 

Zabrania się , wędkowania w odległości mniejszej niż 50m od urządzeń hydrotechnicznych (tj. zapory czołowej, jazu, portu w Skęczniewie,
zapory bocznej w Pęczniewie, Miłkowicach, Siedlątkowie i innych.


 

    OGRANICZENIA  NA RZECE "WARTA"

Okresowy zakaz spinningowania (od 1 stycznia do 30 kwietnia) na odcinku rzeki Warty poniżej zapory czołowej zb. Jeziorsko do granicy okręgu (1500m w dół rzeki).

 

Na starorzeczu rzeki Warta pod nazwą „Oczko” w miejscowości Załęcze Wielkie oraz na starorzeczu rzeki Warty pod nazwą „Strumiany” w miejscowości Strumiany obowiązuje zakaz połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 roku.

 

Na starorzeczu rzeki Warta pod nazwą „Wydrzynowskie” w Trębaczewie oraz na starorzeczu rzeki Warty pod nazwą „Wały” w Działoszynie obowiązują następujące limity dobowe złowionych
ryb: amur 1szt., karp 1 szt., lin 2szt.

 

OBRĘBY OCHRONNE W RAMACH OBWODÓW RYBACKICH OKRĘGU PZW SIERADZ Z CAŁOROCZNYM ZAKAZEM POŁOWU:


Zbiornik Jeziorsko – obwód rybacki narzecze Warta nr 4

 
    W miejscowości Siedlątków, gm. Pęczniew, obejmujący odcinek rzeki    Warta     od zapory czołowej Zbiornika Jeziorsko w dół rzeki  do miejsca znajdującego się 200m poniżej II progu wodnego.

 

Rzeka Warta – obwód rybacki nr 3

 

W Konopnicy, gm. Konopnica, obejmuje odcinek rzeki warty od progu wodnego 50 m w górę rzeki i w dół rzeki do mostu na drodze Konopnica – Szynkielów.  

Kamion-Toporów, gm.Wierzchlas, obejmujący odcinek rzeki Warty od progu wodnego 150 m w dół rzeki i od progu 50m w górę rzeki.

 
    W miejscowości Załecze Wielkie-Kępowizna, gm. Pątnów, obejmująca bystrza rzeki Warty, utworzone w miejsce tamy, od najwyższego poziomu podpietrzenia 50m w górę i 50 m w dół rzeki, obręb ochronny na czas określony od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku.

W Działoszynie, gm. Działoszyn, obejmujący odcinek rzeki Warty od progu wodnego usytuowanego w 620+100 km rzeki Warta 50 m w górę rzeki i od tego progu do mostu drogowego w dół rzeki.

 

W Działoszynie, gm. Działoszyn, obejmujący odcinek rzeki Warty od bocznego progu wodnego usytuowanego w 620+700 km rzeki Warta 50 m w dół rzeki.

 

Rzeka Widawka – obwód rybacki nr 2

 

W Górkach Grabińskich,Gm. Widawa, obejmujący odcinek rzeki do jazu piętrzącego w górę rzeki do miejsc powyżej odgałęzienia kanału doprowadzającego wodę do elektrowni wodnej wraz z tym kanałem i w dół rzeki do mostu na drodze Widawa-Górki Grabińskie.

 

Rzeka Grabia – obwód rybacki nr 2

 

W Kozubach, gm. Sędziejowice, obejmujący odcinek rzeki od tamy młyńskiej 100m w górę rzeki i 50m w dół rzeki do mostu drogowego.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Ponadregulaminowe ograniczenia w wędkowaniu Okręg Sieradz - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł