Zaloguj się do konta

Porozumienia 2023–Okręg Skierniewice

1. Okręg PZW w Radomiu     30,-  
2. Okręg PZW w Białej Podlaskiej    30,-
3. Okręg PZW w Białymstoku   30,-
4. OKręg PZW w Chełmie     30,-
5. Okręg PZW w Ciechanowie 30,-
6. Okręg PZW w Kielcach     30,-
7. Okręg PZW w Lublinie 30,-
8. Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim     30,-
9. Okręg PZW w Siedlcach     30,-
11. Okręg PZW w Sieradzu 30,-

12. Okręg PZW Częstochowa 30,-
13. Okręg PZW w Kaliszu 30,-
14. Okręg Mazowiecki* 110,-
 
1. Podstawę porozumienia stanowi § 37 ust. 8 i 10 oraz § 47 pkt 15 i 28 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego.
2. Członkowie umawiających się  Okręgów, po wniesieniu członkowskiej składki okręgowej na zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz po wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód w innym umawiającym się Okręgu w wysokości (patrz tabela), otrzymują zezwolenie, uprawniające do prowadzenia amatorskiego połowu ryb wędką, na wodach nizinnych ogólnodostępnych tego Okręgu. Zezwolenia wydawane bedą przez uprawnionego do rybactwa w formie przez niego ustalonej.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
4. *Porozumienie z Okręgiem Mazowieckim- członkowie po opłaceniu składki uzupełniającej na ochrone i zagospodarowanie wód (110,-), otrzymują zezwolenie  wyłącznie na wodę graniczną tj. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4
(obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Narew do ujścia rzeki Mołtawa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądż okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Narew i Bzura).
https://www.pzw.org.pl/skierniewice/cms/28747/porozumienia_2023

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej