Porozumienia między okręgowe na rok 2010 Okręg Nadnotecki

/ 8 komentarzy

1. Wzajemne honorowanie składek okręgowych na wszystkie wody : Jelenia Góra , Legnica , Zielona Góra ,
Szczecin , Słupsk , Wałbrzych , Gorzów .
2. Wzajemne honorowanie składek na wszystkie wody nizinne :
Sieradz , Konin , Kalisz , Leszno.
3. Porozumienie bilateralne ZO Bydgoszcz - ON Piła zezwalające wędkarzom obu okręgów posiadającym
całoroczne składki okręgowe na połowy: W Okręgu Bydgoskim: na rzece Noteć od śluzy Nakło - Wschód do
mostu na drodze Gołańcz - Wyrzysk oraz na jeziorze Stryjewo; W Okręgu Nadnoteckim : na rzece Noteć od
w/w mostu do śluzy Krostkowo , na rzece Łobzonka od źródeł do ujścia , na rzece Orla od jeziora
Witosławskiego do ujścia Łobzonki oraz na jeziorze Młotkówko.
4. Porozumienie bilateralne z ZO Poznań zezwalające wędkarzom obydwu okręgów posiadającym całoroczne
składki okręgowe na połowy : Okręg Poznański : na rzece Warta od mostu w miejscowości Rogalinek na
drodze wojewódzkiej Mosina - Kórnik do ujścia Smolnicy obwód rybacki nr 7 i 8 rzeki Warta oraz od ujścia
cieku wypływającego z jezior Chojeńskich do ujścia dopływu z jeziora Barlińskie (obwód rybacki nr 10
rzeki Warta) oraz na rzece Wełna od jazu w miejscowości Jaracz - Młyn do jej ujścia do Warty (obwód
rybacki nr 9 rzeki Wełna;
W Okręgu Nadnoteckim : na rzece Wełna na odcinku 100 m powyżej wypływu z jezior Żernickich od jazu
na młynie w miejscowości Jaracz - Młyn (obwody rybackie nr nr 6 i 8 rzeki Wełna ) oraz na rzece Warta od
ujścia Smolnicy do miejsca wypływu cieku z jezior Chojeńskich (obwód rybacki nr 9 rzeki Warta )
maksymilian 42

 


4.4
Oceń
(16 głosów)

 

Porozumienia między okręgowe na rok 2010 Okręg Nadnotecki - opinie i komentarze

użytkownik27894użytkownik27894
0
Jak dla mnie wszystkie tego rodzaju porozumienia nie istnieją ponieważ przyczyniają się do nierównego traktowania członków Związku.Posiadanie osobowości prawnej przez okręgi PZW to jednak coś innego.   (2009-12-27 19:50)
slawek74slawek74
0
Niewiem skąd masz takie informacje ale jeszcze okręg Gorzowski niepodpisywał żadnych umów miedzokregowych na 2010 rok. (2009-12-30 10:53)
użytkownik27894użytkownik27894
0

Dziwi mnie fakt, że zdecydowana większość członków PZW w swoich wypowiedziach opiera się na przepisach Statutu mówiących o możliwości zawierania porozumień między okręgami. Po drugie - wypowiadanie tych myśli świadczy o tym, że mówicie tym samym głosem co władze okręgów PZW.Przecież zapisy te są sprzeczne z innym zapisem Statutu, który daje prawo każdemu członkowi PZW do uprawiania wędkarstwa w wodach Związku.Innym bardzo ważnym szczegółem jest, że zgodnie z Ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie ma prawo do ustanawiania składek członkowskich.Patrząc na ten zapis należy przyjąć, że ZG PZW jako stowarzyszenie może ustanawiać składki członkowskie.Czy zatem delegacja zapisu w Statucie PZW dająca prawo jednostkom organizacyjnym stowarzyszenia (jakimi są okręgi) do ustanawiania składek jest zgodna z prawem? Czy pobieranie tych składek jest legalne? 

Panowie zacznijcie logicznie rozumować przepisy prawne i to rozumowanie przedstawiać.Należy wyzbyć się mentalności osób sprawujących władze w PZW.   

(2009-12-30 13:18)
slawek1slawek1
0
Z okręgiem gorzowskim jest tylko porozumienie na rzekę Drawa,a na inne zbiorniki nie ma porozumienia podpisanego.
(2010-01-03 22:02)
kardynalkardynal
0
2009-12-30 | Publikujący: Okręg Nadnotecki PZW w Pile  W wyniku nieporozumienia ogłoszono na stronie Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile błędny zakres porozumienia z Okręgiem PZW w Gorzowie. W chwili obecnej obowiązuje porozumienie pomiędzy ww. Okręgami, na podstawie którego wędkarze - członkowie Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile po opłaceniu składek w macierzystym Okręgu w chwili obecnej mogą łowić na terenie OkręguPZW w Gorzowie narzece Drawie, a niewszystkich wodachjak błędnie wcześniej poinformowaliśmy. Za wprowadzenie w błąd SERDECZNIE PRZEPRASZAMY Władze Okręgu PZW w Gorzowie oraz Koleżanki i Kolegów Wędkarzy! ..

NIC DODAĆ NIC UJĄĆ! ALE BURDEL!!!
(2010-01-18 18:40)
kardynalkardynal
0
Spróbuję jeszcze raz poprzednia odpowiedź nie "weszła"
Po wpisaniu w Google "Porozumienia ON PZW w Pile a PZW Gorzów Wlkp na 2010" wyświetla się informacja o powyższym porozumieniu.
Z datą 30.12.2009 na stronie Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile ukazał się taki komunikat cyt.
"W wyniku nieporozumienia ogłoszono na stronie Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile błędny zakres porozumienia z Okręgiem PZW w Gorzowie. W chwili obecnej obowiązuje porozumienie pomiędzy ww. Okręgami, na podstawie którego wędkarze - członkowie Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile po opłaceniu składek w macierzystym Okręgu w chwili obecnej mogą łowić na terenie OkręguPZW w Gorzowie narzece Drawie, a niewszystkich wodachjak błędnie wcześniej poinformowaliśmy. Za wprowadzenie w błąd SERDECZNIE PRZEPRASZAMY Władze Okręgu PZW w Gorzowie oraz Koleżanki i Kolegów Wędkarzy! ......" Pisownia oryginalna!
Totalny bałagan!!! żeby nie mówić bur...!
(2010-01-18 20:02)
kardynalkardynal
0
Z OSTATNIEJ CHWILI :

Porozumienie   pomiędzy Okręgiem PZW w Gorzowie Wlkp. a Okręgiem Nadnoteckim PZW w Pile w sprawie wędkowania na wodach wymienionych Okręgów w 2010 roku.

 

Wędkarze zrzeszeni w umawiających się Okręgach są zobowiązani do wykupienia rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w swoim Okręgu oraz ustalonej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód drugiego okręgu.

 

W przypadku Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile składka ta wynosi 65 zł,

i taką dodatkowo składkę są zobowiązani zapłacić zainteresowani wędkowaniem na wodach Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile członkowie Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

 

W Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. składka ta wynosi 72 zł , i taką dodatkową składkę są zobowiązani zapłacić zainteresowani wędkowaniem na wodach Okręgu Gorzowskiego członkowie Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile.

 

Umawiające się strony oświadczają, że składki wniesione przez wędkarzy Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile na rzecz Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. upoważniają do wędkowania ze środków pływających na wszystkich wodach  ogólnie dostępnych będących w użytkowaniu ZO PZW w Gorzowie Wlkp., natomiast składki wniesione przez wędkarzy Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile upoważniają do wędkowania na ogólnodostępnych wodach nizinnych i górskich.

Wniesione dodatkowe składki nie upoważniają do wędkowania na wodach innych użytkowników rybackich z którymi każdy z Okręgów zawarł wewnętrzne porozumienie.

Wyjątek stanowi obwód nr 10 rzeki Drawa. Na mocy odrębnego porozumienia o wspólnym zagospodarowaniu tego obwodu wędkarze Okręgu Nadnoteckiego posiadający ważną składkę na wody górskie mogą wędkować bez dodatkowych opłat.

Opłatę można wnieść przekazem pocztowym lub bankowym na rzecz tego Okręgu na którego terenie chce się wędkować z dopiskiem : „ składka uzupełniająca na 2010 w Okręgu PZW ……” podając jednocześnie następujące dane : ( imię i nazwisko , nazwa macierzystego Okręgu , adres zamieszkania i nr karty wędkarskiej )

 

Konto bankowe Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.
PKO BP II O/Gorzów Wielkopolski
45 1020 1967 0000 8802 0038 4545

 

 

Konto bankowe Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile
Bank Pocztowy o/Piła
05 1320 1351 2213 0615 2000 0004


(2010-01-28 20:55)
kardynalkardynal
0
Z OSTATNIEJ CHWILI :

Porozumienie   pomiędzy Okręgiem PZW w Gorzowie Wlkp. a Okręgiem Nadnoteckim PZW w Pile w sprawie wędkowania na wodach wymienionych Okręgów w 2010 roku.

 

Wędkarze zrzeszeni w umawiających się Okręgach są zobowiązani do wykupienia rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w swoim Okręgu oraz ustalonej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód drugiego okręgu.

 

W przypadku Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile składka ta wynosi 65 zł,

i taką dodatkowo składkę są zobowiązani zapłacić zainteresowani wędkowaniem na wodach Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile członkowie Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

 

W Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. składka ta wynosi 72 zł , i taką dodatkową składkę są zobowiązani zapłacić zainteresowani wędkowaniem na wodach Okręgu Gorzowskiego członkowie Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile.

 

Umawiające się strony oświadczają, że składki wniesione przez wędkarzy Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile na rzecz Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. upoważniają do wędkowania ze środków pływających na wszystkich wodach  ogólnie dostępnych będących w użytkowaniu ZO PZW w Gorzowie Wlkp., natomiast składki wniesione przez wędkarzy Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile upoważniają do wędkowania na ogólnodostępnych wodach nizinnych i górskich.

Wniesione dodatkowe składki nie upoważniają do wędkowania na wodach innych użytkowników rybackich z którymi każdy z Okręgów zawarł wewnętrzne porozumienie.

Wyjątek stanowi obwód nr 10 rzeki Drawa. Na mocy odrębnego porozumienia o wspólnym zagospodarowaniu tego obwodu wędkarze Okręgu Nadnoteckiego posiadający ważną składkę na wody górskie mogą wędkować bez dodatkowych opłat.

Opłatę można wnieść przekazem pocztowym lub bankowym na rzecz tego Okręgu na którego terenie chce się wędkować z dopiskiem : „ składka uzupełniająca na 2010 w Okręgu PZW ……” podając jednocześnie następujące dane : ( imię i nazwisko , nazwa macierzystego Okręgu , adres zamieszkania i nr karty wędkarskiej )

 

Konto bankowe Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.
PKO BP II O/Gorzów Wielkopolski
45 1020 1967 0000 8802 0038 4545

 

 

Konto bankowe Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile
Bank Pocztowy o/Piła
05 1320 1351 2213 0615 2000 0004

(2010-01-28 20:56)

skomentuj ten artykuł