Zaloguj się do konta

Porozumienia na 2010 rok Okręg PZW Opole.

Porozumienia zawarte przez Okręg PZW w Opolu

na rok 2010

(stan na dzień 30.12.2009 r.)I. Porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek
Okręg PZW Legnica
Okręg PZW Łódź
Okręg PZW Piotrków Trybunalski
Okręg PZW Leszno

- Wszystkich wędkarzy obowiązują Rejestry Połowu Ryb okręgu, na którego wodach udostępnionych wędkowanie będzie się odbywać.
- Porozumienia obejmują również system stosowanych w okręgach ulg w składkach.


II. Porozumienia z częściową odpłatnością

1.Okręg PZW Kalisz

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Opole chcący wędkować na wodach Okręgu PZW Kalisz i członkowie Okręgu PZW Kalisz chcący wędkować na wodach Okręgu PZW Opole uiszczą w 2010 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 50 %.
- oba Okręgi mają obowiązek honorowania całkowitych zwolnień z opłat za wędkowanie członków honorowych PZW i odznaczonych złotą odznaką z wieńcami PZW;


Wpłat należy dokonywać na konto:
Okręg PZW w Kaliszu
34 1090 1160 0000 0000 1600 9528
Okręg PZW w Opolu
64 1090 2138 0000 0005 5610 4298

2. Okręg PZW Częstochowa

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Opole chcący wędkować na wodach Okręgu PZW Częstochowa i członkowie Okręgu PZW Częstochowa chcący wędkować na wodach Okręgu PZW Opole uiszczą w 2010 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 50 %;
- członkowie Okręgu PZW Opole wędkujący na wodach części obwodu rzeki Liswarty nr 1 w tym: Borki, Kucoby, Potok Sowczycki, Potok Łomnicki i Potok Prąd są zwolnieni z opłat;
- członkowie Okręgu PZW Opole wędkujący w obwodzie rzeki Mała Panew od granicy woj. śląskiego do granicy ujścia rzeki Lublinicy są zwolnieni z dodatkowych opłat;
- oba Okręgi mają obowiązek honorowania całkowitych zwolnień z opłat za wędkowanie członków honorowych PZW i odznaczonych złotą odznaką z wieńcami PZW;
- członkowie Okręgu PZW Opole wędkujący na wodach Okręgu PZW Częstochowa mają obowiązek posiadania obowiązującego w tym Okręgu rejestru połowów;

Wpłat należy dokonywać na konto:
Okręg PZW w Częstochowie
61 1540 1014 2001 7303 5987 0001
Okręg PZW w Opolu
64 1090 2138 0000 0005 5610 4298


3. Okręg PZW Katowice

A
1. Nazwa obwodu: Obwód rybacki rzeki Odry nr 1
2. Powierzchnia całkowita obwodu wynosi:
2.1 Powierzchnia obwodu na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach obejmuje wody rzeki Odry od granicy państwa w miejscowości Chałupki do ujścia rzeki Pogonica
2.2. Powierzchnia obwodu na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu obejmuje wody rzeki Odry od ujścia rzeki Pogonica do ujścia Kanału Gliwickiego do Odry (ok. 210 ha).
B
Nazwa obwodu: Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 2
Powierzchnia całkowita obwodu wynosi:
2.1 Powierzchnia obwodu na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
obejmuje wody rzeki Kłodnica i Kanału Gliwickiego do ujścia rzeki z zb. Dzierżno Duże do granicy województw w miejscowości Niezdrowice.
2.2 Powierzchnia obwodu na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu obejmuje wody rzeki Kłodnica (8,45 ha) i Kanału Gliwickiego (ok. 29,25) od granicy województw w miejscowości Niezdrowice.
C
Nazwa obwodu: Obwód rybacki rzeki Psina nr 1
Powierzchnia całkowita obwodu wynosi:
2.1 Powierzchnia obwodu na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu obejmuje wody rzeki Psina od źródeł do granicy województwa w miejscowości Maków (ok. 4 ha).
2.2. Powierzchnia obwodu na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach obejmuje wody rzeki Psina od granicy województwa w miejscowości Maków do ujścia rzeki Psina do rzeki Odry.
D
1. Nazwa obwodu: Obwód rybacki rzeki Bierawka nr 1
2. Powierzchnia całkowita obwodu wynosi:
2.1 Powierzchnia obwodu na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach obejmuje wody rzeki Bierawka od jej źródeł do granicy województwa w miejscowości Sierakowiczki.
2.2 Powierzchnia obwodu na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu obejmuje wody rzeki Bierawka od granicy województwa w miejscowości Sierakowiczki do ujścia Bierawki do rzeki Odry.

Członkowie okręgów Katowice i Opole po wniesieniu okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach mogą uprawiać amatorski połów ryb na w/w obwodach na następujących warunkach:
- członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW w Katowicach winni opłacić 50% indywidualnej składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązującej w Okręgu PZW w Opolu
- członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW w Opolu winni opłacić 50% indywidualnej składki rocznej obowiązującej w Okręgu PZW w Katowicach.
Uiszczenie składki w w/w wysokości daje zainteresowanym wędkarzom również prawo wędkowania z łodzi i wędkowania na wodach górskich.

4.Okręg PZW Wałbrzych
-Członkowie Okręgu PZW w Wałbrzychu chcący wędkować na wodach Okręgu PZW w Opolu i członkowie Okręgu PZW w Opolu chcący wędkować na wodach Okręgu PZW w Wałbrzychu uiszczą w 2010r. dodatkową indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód stanowiącą uzupełnienie okręgowych składek w wysokości 60zł. Uiszczenie dodatkowej składki w w/w wysokości daje również prawo wędkarzowi do wędkowania z łodzi i wędkowania na wodach górskich.
- Okręgi PZW w Opolu i w Wałbrzychu mają obowiązek honorowania zwolnień z opłat za wędkowanie członków honorowych PZW i odznaczonych złota odznaką z wieńcami PZW.
- z dodatkowych opłat zwolnieni są wszyscy wędkarze Okręgu PZW w Opolu wędkujący na zbiorniku Kozielno wraz z ważnym potwierdzeniem opłaty składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2010.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Okręg PZW w Wałbrzychu
14 1090 2271 0000 0005 8400 0554
Okręg PZW w Opolu
64 1090 2138 0000 0005 5610 4298
Na podstawie pisma Zarządu Okręgu do Kół Terenowych .

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej

To był dobry rok

To był wyjątkowo dobry rok dla wędkarzy koszalińskiego okręgu PZW. Ma…