Porozumienia na rok 2014


POROZUMIENIA NA 2014 ROKOprócz Porozumienia Dolnośląskiego, które udostępnia dla wędkarzy wody nizinne i górskie o łącznej powierzchni 9 756 ha, Okręg PZW we Wrocławiu kontynuuje porozumienia z następującymi Okręgami PZW, w których wędkujemy na podstawie naszego zezwolenia rocznego:


 Częstochowa

 Kalisz

 Kielce

 Piotrków Trybunalski

 Sieradz

 Zielona Góra


Ponadto kontynuowane jest porozumienie z Brandenburgią i Meklemburgią oraz  tzw. „przygraniczne” z Opolem.

Zawarto też porozumienia tzw. 50% z Katowicami, Lesznem, Łodzią, Szczecinem i Tarnowem oraz za kwotę 100 zł. z Opolem. W porozumieniach tych nie stosuje się w opłatach ulg.POROZUMIENIE Z OKRĘGIEM PZW W LESZNIE.


Wędkarze Okręgu Wrocławskiego chcący wędkować na wodach Okręgu Leszczyńskiego wykupują znaczek za ….. zł. i pobierają zezwolenie z hologramem w następujących kołach PZW Okręgu Leszczyńskiego:


Kaszczor – Aleksandra Zamiatała 64-150 Wijewo, ul. Witosa 24, tel. 655 494 573

Leszno Miasto – Andrzej Małecki 64-100 Leszno, ul. Dąbrowskiego 23/1, tel. 693  603 952

Szlichtyngowa – Andrzej Wielebski 67-407 Szlichtyngowa, ul. Dworcowa 10, tel. 502  452 460

Rawicz Miasto – Ryszard Lisiecki 63-900 Rawicz, ul. Poniatowskiego 3, tel. 606 230  173

Wschowa – Władysław Nowicki 67-400 Wschowa, ul. Kraszewskiego 5, tel. 603 687  866


Wędkarze Okręgu Leszczyńskiego chcący wędkować na wodach Okręgu Wrocławskiego dokonują opłaty w wysokości 66 zł w kasie Zarządu Okręgu we Wrocławiu  lub na konto bankowe Okręgu we Wrocławiu BGŻ O/Wrocław nr 97 2030 0045 1110 0000 0035 5610. Dowód wpłaty stanowi podstawę wydania znaczka z zezwoleniem i hologramem (po zatrzymaniu dowodu wpłaty) w siedzibie Zarządu okręgu we  Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław tel. 71-344-44-01 oraz  71-344-44-02  lub przez skarbników następujących kół:


Góra Miasto – Henryk Węglewski tel. 722 232 822

Żmigród – Mirosław Sipowicz tel. 609 058 373

Wąsosz – Jan Kosarzewski tel. 663 751 872,

Góra Strumyk – Janusz Wojtysiak tel. 603 786 558POROZUMIENIE Z OKRĘGIEM PZW W OPOLU


Wędkarze Okręgu Wrocławskiego chcący wędkować na wodach Okręgu Opolskiego wykupują znaczek wartości100 zł oraz pobierają zezwolenie na wędkowanie w kasie Zarządu Okręgu we Wrocławiu lub następujących kołach:


- Bierutów – Kwieciński Wiktor tel. 609 840 834,

Jelcz - Świerzko Jacek tel. 695 442792,

Oleśnica – Sławomir Górski tel. 604 462 137,

Oława – Andrzej Świętach tel. 609 682 207,

Strzelin – Tadeusz Pankiewicz tel. 500 069 685,

Wiązów – Robert Skorupski tel. 662 576 878,

Przeworno Gromnik – Grażyna Makowska 74/810 21 20.


UWAGI: 

Na porozumienie „przygraniczne” z Opolem obowiązują odrębne zezwolenia tylko i wyłącznie na tę strefę. Do pobrania w w/w kołach lub kasie ZO PZW Wrocław.  Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW Wrocław mogą wędkować w wodach rzeki Widawy od zapory czołowej zbiornika Stradomia do granic Województwa Dolnośląskiego oraz po obu brzegach rzeki Odry powyżej jazu w Lipkach do ujścia kanału do rzeki Odry (tzw. „strzałka”) w miejscowości Brzeg.


Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW Opole mogą wędkować na wodach rzeki Odry poniżej jazu Lipki po obu brzegach rzeki Odry do jazu Zwierzyniec w Oławie wraz z kanałem żeglugowym na wysokości tego jazu, oraz na wodach rzeki Widawy od zapory zbiornik Michalice do granic Województwa Opolskiego. DOTYCZY OPŁAT CZŁONKÓW PZW Z INNYCH OKRĘGÓW


W związku z koniecznością opodatkowania stawką 23% opłat okręgowych rocznych i okresowych dokonywanych przez członków z innych Okręgów, opłaty te muszą być dokonywane na konto bankowe Okręgu we Wrocławiu, bądź w kasie Okręgu. Dowód wpłaty stanowi podstawę wydania przez skarbnika w kole lub kasjera w Okręgu:


- znaczka i zezwolenia (tylko na Okręg Wrocławski) – przy opłacie rocznej;

- zezwolenia przy opłacie okresowej;


Przy dokonywaniu wpłat za wędkowanie konieczne jest podanie imienia i nazwiska osoby wędkującej oraz wskazania dni wędkowania (przy opłatach okresowych).


Skarbnik wydając:


przy opłatach rocznych – znaczek i zezwolenie – zatrzymuje dowód wpłaty i  załącza go do określonego wykazu. Wykaz ten będzie comiesięcznie  uzgadniany z ilością wpłat w Okręgu;

przy opłatach okresowych – pozostawia dowód wpłaty wędkarzowi i wydaje  zezwolenie;Wyjaśnienie:


Znaczki koloru niebieskiego z nadrukiem Wrocław upoważniają do wędkowania na terenie Okręgu Wrocławskiego. Sprzedawane są w ramach porozumień 50%, a także Porozumienia Opolskiego i wędkarzom z kraju spoza porozumień.E – ZEZWOLENIA


Jest to system On–line sprzedaży okresowych zezwoleń na połów ryb. Wystarczy otworzyć stronę internetową Okręgu (www.pzw.org.pl/wroclaw) i wejść w zakładkę E – zezwolenia. Upoważniają one do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW we Wrocławiu. Dzielą się na:


a) 1–dniowe

b) kilkudniowe (wielokrotność zezwolenia 1-dniowego)

c) roczne


Mogą je wykupić wędkarze będący i nie będący członkami PZW oraz cudzoziemcy. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne:


a) dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską

b) dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z kartą wędkarską

c) cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski są  zwolnione z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

Szczegółowy Regulamin E–zezwolenia znajduje się na stronie Okręgu.DOTYCZY ROZLICZEŃ SKARBNIKÓW


W związku z koniecznością wykazania w miesięcznych deklaracjach VAT składek Okręgowych (jako podlegających opodatkowaniu ze stawką zwolnioną), wprowadza się konieczność:


- rozliczania z pobranych opłat na bieżąco, jednak bezwzględnie dokonywania  wpłaty na konto Okręgu na koniec miesiąca;

- sporządzanie raportów finansowych w cyklu miesięcznym, również zerowych,   tj. gdy nie było żadnych obrotów w kasie lub na koncie koła.


Prosimy o terminowe tj. do 10-go każdego miesiąca dostarczanie raportów  finansowych.

Okręg na podstawie otrzymanych danych sporządza miesięczną deklarację podatku  VAT.

Nie wykazanie faktycznych obrotów rodzi skutki z ustawy karno-skarbowej.


Uprzejmie prosimy o sumienne i rzetelne wypełnianie powyższych obowiązków.(Informacje zawarte w tym wpisie są zgodne z informacjami podanymi przez PZW Wrocław)

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Porozumienia na rok 2014 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł