Porozumienie 2009 -Okręg PZW Kalisz - Rybmar Powidz


W styczniu tego roku nasz okręg czyli Okręg PZW Kalisz dogadał się z Gospodarstwem Jeziorowym Powidz „RYBMAR” i możemy łowić na niektórych akwenach w Powidzu.
Poniżej przytoczyłem zawarte uzgodnienia.Informacja ta pochodzi z pierwszej ręki czyli PZW Okręgu Kalisz,z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

1.Gospodarstwo Jeziorowe Rybmar w Powidzu s.c. udostępni członkom Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Kaliszu , którzy wnieśli składkę na zagospodarowanie wód na 2009 r., następujące wody , będące w jego prawnym rybackim użytkowaniu, w tym :

- jezioro Powidz Duży o pow. 1.160 ha
- jezioro Powidz Mały o pow. 50 ha
- jezioro Kosewskie /Naprusewskie/ o pow. 100 ha
- jezioro Budzisławskie o pow. 160 ha

Razem 4 jeziora o łącznej powierzchni 1.470 ha :
- w obwodzie rybackim Jeziora Powidzkiego na rzece Mesza Nr 1 / poz.27/
- w obwodzie rybackim Jeziora Budzisławskiego na cieku bez nazwy w zlewni kanału Ostrowo – Gopło Nr 1 / poz.271/.

2.Członek PZW upoważniony do wędkowania zgodnie z punktem 1, posiada prawo do wędkowania na 2 wędki z brzegu i spinning z brzegu oraz na 2 wędki z łodzi i spinning z łodzi .
Zezwolenie upoważnia również do wędkowania spod lodu .
Inne , jak wyżej ustalone warunki wędkowania na w/w jeziorach mogą się odbywać na podstawie indywidualnych uzgodnień z prawnym użytkownikiem rybackim w/w jezior .

3 .Zakupione zezwolenie uprawnia do wędkowania przez cały sezon tj. od 01.01.do 31.12.2009 w porze dziennej tj. 1 godzinę przed świtem do 1 godziny po zmroku / podstawa : kalendarzowy wschód i zachód słońca /.

4. Wędkowanie odbywa się w oparciu o zasady zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW .

5. Zawody wędkarskie na wodach Gospodarstwa Jeziorowego Rybmar w Powidzu mogą odbywać się po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu
z uprawnionym przedstawicielem Gospodarstwa. Uczestnicy zawodów, którzy nie mają opłaconej składki okręgowej zobowiązani są do wniesienia stosownej opłaty jednodniowej w wysokości 20 ,- złotych .

6. Wędkowanie techniką trollingową wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 100,- na cały sezon.
§ 2.
Niniejsze porozumienie dotyczy wyłącznie uprawnionych członków PZW Okręg w Kaliszu.
Porozumienie to nie dotyczy członków innych Okręgów PZW , z którymi PZW Okręg w Kaliszu zawarł porozumienie o wzajemnym honorowaniu składek na zagospodarowanie i ochronę wód .
§ 3.

Porozumienie wiąże strony od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009 r .
z możliwością jego przedłużenia na lata następne po uprzednim uzgodnieniu warunków przez umawiające się strony porozumienia .
§ 4.
Wszystkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej.
Inne warunki nie ujęte w porozumieniu określają inne przepisy , w tym Kodeks cywilny.

Pozdrawiam Robert


 


3.5
Oceń
(47 głosów)

 

Porozumienie 2009 -Okręg PZW Kalisz - Rybmar Powidz - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł