Zdjęcie do artykułu: "Prace porządkowe na Chorzewie." (zdjęcie 2 z 7)