Zdjęcie do artykułu: "Prace porządkowe na Chorzewie." (zdjęcie 3 z 7)