Zdjęcie do artykułu: "Prace porządkowe na Chorzewie." (zdjęcie 4 z 7)