Otwarcie altany i zawody dla dzieci-Klucze 20.09.14


ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECtext-align:center" align="center">Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie „BIAŁA PRZEMSZA” w
Kluczach, chciałoby serdecznie zaprosić na zawody wędkarskie dla dzieci w wieku
od 3-14 lat, połączone z uroczystym otwarciem altany piknikowo grillowej, na
stawach w Kluczach. Rozpoczęcie zawodów 20-09-2014 o godzinie 1100
przy Domku Wędkarza na terenie stawów Stowarzyszenia. Dzieci zostaną podzielone
na dwie grupy w kategoriach wiekowych: 1 grupa, dzieci w wieku od 3-9 lat, 2
grupa, dzieci w wieku od 10-14 lat. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni
nagrodami niespodziankami, oraz będą mogli skorzystać z przysmaków
przygotowanych przez organizatorów. Bardzo prosimy, aby rodzice wyposażyli
dzieci w wędki, siatki wędkarskie, zanęty i przynęty. Szczegółowy regulamin
zawodów będzie dostępny na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia 115%;font-family:" times="" new="" roman","serif";color:#1f497d"="">www.stwbialaprzemsza.wedkuje.pl ,normal"> oraz na miejscu zawodów.


115%;font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"="">Regulamin Zawodów Wędkarskich1.Patronat  

• Wójt Gminy Klucze

2.Organizator:  

• Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie „BIAŁA
PRZEMSZA” w Kluczach

3.Cel
zawodów:
white"> 

• Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego
wśród dzieci, jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą
oraz jej ochrony  

4.Termin
i miejsce zawodów:
 

• 20 września 2014 r., Stawy STW „Biała
Przemsza” w Kluczach

5.Uczestnictwo
w zawodach:
white"> 

• W zawodach uczestniczą dzieci w wieku od 3 do
14 lat (dziewczęta i chłopcy – niezależnie od przynależności do Stowarzyszenia)  color:#333333;background:white">• Dzieci będą podzielone na dwie kategorie
wiekowe:color:#333333">- dzieci młodsze 3-9 latcolor:#333333">- dzieci starsze 10-14 lat line-height:115%;font-family:" arial","sans-serif";color:#333333"="">

• Zawodnicy biorą udział w konkursie
indywidualnym

• Dzieci startują w wyznaczonych (wylosowanych)
miejscach pod opieką swojego opiekuna

6.Przepisy
ogólne:
white"> 

• Zawodnicy łowią na jedna wędkę (trzymaną w
ręku lub rękach) składającą się z wędziska, żyłki (może być na kołowrotku),
spławika, obciążenia i haczyka.  

• Nęcenie przed rozpoczęciem łowienia kulami
dowolnej wielkości, natomiast w czasie łowienia kulami mieszczącymi się w
jednej zamkniętej ręce.  

• Zanęty i przynęty dowolne, naturalne (nie
sztuczne)  

• Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę
(minimum 2 obręcze o średnicy powyżej 40 cm) do przechowywania ryb w stanie
żywym  

• Zawody rozgrywane będą zgodnie z aktualnym
„Regulaminem STW „BIAŁA PRZEMSZA”, oraz niniejszym regulaminem  

• Dla przypomnienia podajemy minimalne wymiary
ochronne ryb najczęściej występujących na Naszych stawach, oraz ryby pod
całkowitą ochroną:  

Wzdręga, okoń – 15 cm  

lin– 25 cm  

szczupak – 50 cm  

sandacz - 50 cm  

• Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez
sędziego, ryby będą wpuszczone do stawu  

• Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia
pozostawia stanowisko w stanie czystym (śmieci i odpadki zabiera ze sobą)  

7.Punktacja:  

• Punkty przyznawane będą za ogólną wagę
złowionych ryb wg pkt.6 – za każdy gram wagi ryby przyznawany będzie jeden
punkt  

115%;font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> 115%;font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"="">8.
Nagrody  
color:#333333">

b)indywidualnie:  

• Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni
nagrodami niespodziankami, oraz będą mogli skorzystać z przysmaków
przygotowanych przez organizatorów

• Dodatkowo, rozlosujemy po trzy nagrody w
kategoriach wiekowych, ufundowanych przez sponsorów115%;font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"="">9.Program
zawodów:
10.0pt;line-height:115%;font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white">  115%;font-family:" arial","sans-serif";color:#333333"="">

• 11.00 – 10.15 sprawdzanie i ewentualna korekta
listy zawodników  

• 11.15 – 11.20 omówienie regulaminu zawodów  

• 11.20 – 11.30 losowanie stanowisk, dojście do
stanowisk i przygotowanie do zawodów  

• 11.30 – 11.35 nęcenie (zanęta ciężka)  

•11.35 – 13.05 zawody  

•13.05 – 13.20 ważenie ryb na stanowiskach,
praca Komisji Sędziowskiej  

•13.30 – 14.00 ogłoszenie wyników, wręczenie
nagród  

•14.00 zakończenie zawodów  

10.
Postanowienia końcowe:
 

• Sygnały – (rakietą, gwizdkiem, klaksonem)  

-1 sygnał – nęcenie (5 minut przed rozpoczęcia
łowienia)  

-2 sygnał – rozpoczęcie łowienia  

-3 sygnał – 5 minut przed zakończeniem łowienia  

-4 sygnał – zakończenie łowienia  

• Za niewłaściwe zachowanie zawodnika na
stanowisku, zawodnik może być po jednym ostrzeżeniu zdyskwalifikowany przez
sędziego  

• Na stanowisku zawodnika, oprócz sędziego, może
przebywać opiekun, udzielając jedynie porad ustnych ( w przypadku dzieci starszych), oraz może pomagać
w wędkowaniu (w przypadku dzieci młodszych)

11.
Zgłoszenia:  

• Ostateczną listę imienną zawodników, prosimy
potwierdzić na miejscu zawodów.  font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> font-family:" arial","sans-serif";color:#333333;background:white"=""> text-align:center" align="center"> " arial","sans-serif";color:#333333;background:white"="">Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:text-align:center" align="center"> " arial","sans-serif";color:#333333;background:white"="">Europa inwestująca w
obszary wiejskietext-align:center" align="center"> " arial","sans-serif";color:#333333;background:white"="">Operacja: „Budowa altany piknikowo - grillowej oraz
organizacja wydarzenia promującego zbiorniki i cieki wodnetext-align:center" align="center"> color:#333333;background:white">w Gminie Klucze.”text-align:center" align="center"> " arial","sans-serif";color:#333333;background:white"="">współfinansowana jesttext-align:center" align="center"> " arial","sans-serif";color:#333333;background:white"="">ze środków Unii Europejskiej
za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „Małe projekty”text-align:center" align="center"> " arial","sans-serif";color:#333333;background:white"="">Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

 


0
Oceń
(0 głosów)

 Otwarcie altany i zawody dla dzieci-Klucze 20.09.14 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł