Protokół zebrania i plan zarybiebia na 2014r


W dniu 26.02.2014r odbyło się Walne Zgromadzenie członków
koła nr 2 PZW w Sanoku w którym uczestniczyło 23 członków koła, delegat Okręgu
Krosno kol. Piotr Konieczny i zaproszony gość  
Komendant Społecznej Straży Rybackiej kol. Ryszard Rygliszyn.


                Zgromadzenie
otworzył Prezes koła kol. Władysław Sołtysik witając wszystkich zgromadzonych,
następnie zaproponował na przewodniczącego kol. Bolesława Radwańskiego,
kandydaturę przyjęto jednogłośnie.


Po przyjęciu porządku obrad
przystąpiono do jego realizacji. Pierwszym punktem było wręczenie odznaczenia
–srebrnej odznaki zasłużonego dla PZW- kol. Andrzejowi Leszczyńskiemu,
następnie przedstawiono sprawozdania: Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego i  Rzecznika
Dyscyplinarnego.


Następnym punktem obrad była
dyskusja, podczas której poruszono szereg spraw nurtujących wędkarzy. Po
dyskusji kol. Prezes przedstawił plan budżetu oraz plan zarybienia na 2014 rok.


W głosowaniu wszystkie
sprawozdania oraz plan budżetu i plan zarybiania przyjęto jednogłośnie a
wniosek o przywrócenie możliwości trolingowania na zbiornikach zaporowych
Solina i Myczkowce zgłoszony przez kol. Mirosława Kowalskiego przyjęty został
większością głosów i został przekazany do Zarządu Okręgu w Krośnie.


Plan zarybienia Łowiska w Hłomczy
koła nr 2 w Sanoku na 2014 rok ze środków własnych.


        Karp handlowy       -     1400kg                                                                                                                                    Amur kroczek          -    150kg                                                                                                                                     Szczupak                -     200kg                                                                                                                                    Pstrąg tęczowy       -    240kg                                                                                                                                   Jaź                          -    200kg                                                                                                                                Sandacz narybek    -    9000szt.                                                                                                                             Ponadto dodatkowo otrzymamy około 600 kg karpia ze środków Okręgu Krosno.

 


3.7
Oceń
(3 głosów)

 

Protokół zebrania i plan zarybiebia na 2014r - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł