Przepisy połowu ryb w Bułgarii - opłaty za zezwolenie i kary

/ 4 komentarzy

Wędkowanie w Bułgarii :
Taryfa opłat wnoszonych przez prawo dla rybołówstwa i akwakultury
(Przyjęta przez dekret nr 258 z 2001 r., wyd., SG 98 z dnia 16 listopada 2001 r.)

I. Opłaty za wydanie lub odnowienie zezwolenia na komercyjne połowy
Artykuł 5. Do wystawienia lub odnowienia pozwolenia na komercyjnego połowu innych organizmów wodnych przez każdą osobę, aby zebrać następujące opłaty:
1. Połowy z ślimaka morskiego - 150 lev;
2. Połowy małży i krewetek - 150 lev;
3. Komercyjnych połowów żaby - 300 lev;
4. Połowy z raków - 300 lev;
5. Połowy gatunków innych niż wymienione w pkt 1, 2, 3 i 4 do 100 lev
Artykuł 6. Do wystawienia lub odnowienia pozwolenia na rybołówstwo handlowe, sprawy na podstawie art 2, 3, 4 i 5, każda osoba fizyczna, opłata wynosi 50 lev
Artykuł 7. Wydawanie pozwolenia na komercyjnych połowów jest opłata 20 lev.

II. Opłaty za wydanie i odnowienie zezwoleń i wyprawy dla wędkarzy
Artykuł 8. Do wystawienia lub odnowienia wędkowania w bułgarii honorarium obywatela jest 15 lev.
Artykuł 9. (1) W przypadku emisji lub odnowienia zezwoleń dla wędkarza cudzoziemca, rezydenta długoterminowego w Republice Bułgarii, pobiera roczną opłatę w wysokości 70 lev.
(2) Zezwolenie na wędkowanie na okres jednego miesiąca do cudzoziemca, krótki pobyt w Republice Bułgarii, opłata wynosi 35 lev.
Artykuł 10. Za wydanie duplikatu biletu i nie dopuszczającego do wędkowania opłaty jest pięć lev.

III. Pobieranie opłat
Artykuł 15. (1) Opłaty pobierane przez Agencję Wykonawczą ds. Rybołówstwa i Akwakultury, Minister Rolnictwa i Leśnictwa składając wniosek do działania lub wydania dokumentu.
(2) Opłaty należy wnieść przelewem na konto Agencji Wykonawczej ds. Rybołówstwa i Akwakultury.

IV. Przepisy administracyjne ( kary ) :
Art. 64. (Zmienione - SG 94 z 2005 r., obowiązująca od 01.01.2006.), Kto wędkuje z naruszeniem art. 22, ust. 1, podlega karze grzywny od 50 do 200 lev.
Art. 65. Kto poławia z naruszeniem przepisów art. 24, ust. 1, podlega karze grzywny od 50 do 200 lev.
Art. 66. (1) Każdy, kto złapane ryby ma w ilościach przekraczających dopuszczenie , z narusza art. 24, ust. 2, podlega karze grzywny od 20 do 100 Levs, lub karę surowszą.
(2) Każda osoba, która sprzedaje lub kupuje ryb z naruszeniem art. 24, ust. 3, podlega karze grzywny od 100 do 300 Levs, lub karę surowszą.
(3) Każdy wędkarz naruszający art. 24, ust. 4, podlega karze grzywny od 200 do 500 lev
(4) (New -. SG 94 z 2005 r., obowiązująca od 01.01.2006) Kto poławia z naruszeniem art. 24, ust. 5 podlega karze grzywny od 100 do 300 Levs, lub karę surowszą.
(5) (nowy -. SG 94 z 2005 r., obowiązująca od 01.01.2006) Kto poławia na wodach, w których zarządzanie rybołówstwem jest powierzone na mocy art. 15a bez biletu i karty członkowskiej stowarzyszenia, zostanie ukarany grzywną od 100 do 300 Levs, lub karą surowszą.
Art. 67. (Zmienione - SG 94 z 2005 r., obowiązująca od 01.01.2006.), Kto poławia na terenach rekreacyjnych połowów oraz wód powierzchniowych dla rybołówstwa rekreacyjnego, podlega karze grzywny od 100 do 500 lev.
Art. 67a. (New. - SG 94 z 2005 r., obowiązująca od 01.01.2006 r.) (1) Kto poławia na naturalnych lęgowiskach dla ryb i innych organizmów wodnych, podlega karze grzywny w wysokości od 500 do 1000 lev.
(2) W przypadku, gdy przestępstwo określone w ust. 1 jest osobą prawną lub wyłącznym podmiotem gospodarczym, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 2000 lev.

 


5
Oceń
(19 głosów)

 

Przepisy połowu ryb w Bułgarii - opłaty za zezwolenie i kary - opinie i komentarze

burak173burak173
0
super ;) (2012-12-21 20:07)
ProfesorProfesor
0
Jeśli ktoś wybiera się do Bułgarii powędkować to bardzo pożyteczny artykuł (2012-12-23 17:21)
Teufel1991Teufel1991
0
5 (2013-05-25 16:56)
krystian252krystian252
0
35lev = 75zł. to by się opłacało. (2014-04-06 10:30)

skomentuj ten artykuł