Zaloguj się do konta

Zasady egzaminów na kartę wędkarską

1) Obowiązek posiadania karty wędkarskiej nakłada ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91 z późn. zmianami).

2) Karta wędkarska lub karta łowiectwa podwodnego jest dokumentem potwierdzającym posiadaną wiedzę z przepisów dotyczących wędkowania – obejmuje ona zwykle znajomość przepisów ochronnych, wymiarów, limitów ilościowych i wagowych połowu, zasad zachowania na łowisku oraz innych zakazów i nakazów

3) Uzyskanie karty wędkarskiej poprzedza egzamin zdawany przed komisją , o której mowa w ust. 7a ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91 z późn. Zmianami).

4) Egzamin przeprowadzony może być w formie pisemnej lub ustnej i zawierać może pytania z następującej tematyki:
 biologia ryb,
 gospodarka wędkarsko-rybacka,
 przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb,
 sprzęt wędkarski,
 postępowanie ze złowionymi rybami,
 ochrona środowiska naturalnego,
 przepisy prawne.


5) Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę

6) Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli wykupili licencję na wędkowanie) oraz osoby wędkujące w wodach należących do osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa, o ile uzyskały od niej zezwolenie na połów ryb.

7) Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną

8) Z obowiązku składnia egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

9) Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

10) Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania.

W SPRAWIE ODBYCIA EGZAMINU NA KARTĘ WĘDKARSKĄ PROSIMY O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ POD ADRESEM profeos@o2.pl

Opinie (5)

grisza-78

Punkt 8 osobiście bym zmienił, bo mi się nie podoba! Wychodzi na to, że wykształcony inżynier, czy profesor, który np układa pytania na egzamin z prawa jazdy nie musi tego prawka posiadać, bo wszystko wie. [2013-03-23 21:16]

grisza-78

Aaaaa zapomniałem o punkcie 10- tym. Co to znaczy - " Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania." ??? Nie rozumiem słowa "powinna". Moim zdaniem użyto złego słowa, otóż nie powinno być "powinna" tylko musi! Pozdro! [2013-03-23 21:19]

osa12

Nie musi, są organizacje, które organizują egzaminy darmowo. [2013-04-18 09:45]

zenfr

Nie wiem dlaczego wszyscy wymyślają dziwne przepisy dotyczące wędkarstwa . Ustawa o rybactwie śródlądowym okresla zasady wędkowania,wymiary i okresy ochronne.RAPR Jest wewnętrznym zbiorem przepisów stowarzyszenia PZW i obowiązujący tylko na wodach PZW( w wielu kwestiach niezgodnych z ustawą) Do wędkowania na wodach Państwowych wystarczy karta wędkarska (bez dodatkowych opłat i pozwoleń ) Na wodach Państwowych nie obowiązuje RAPR(jest to niespójny i w wielu kwestiach sprzeczny z ustawą), ale na wodach uprawnionych do rybołówstwa i prywatnych trzeba mieć dodatkowe pozwolenia.Kary  można stosować do przewinień okreslonych w ustawie.Przewinienia wobec RAPR stosuje się takie jakie określa statut PZW, chyba,że jest naruszona ustawa.Np za szczupaka 47 cm na wodach pzw nie można karać mandatem,bo wymiar jest zgodny z ustawą ,ale 44cm  to już mandat, bo wymiar ustawowy45cm.Jednak co trzeba przyznać to PZW osagnęło mistrzostwo Świata w robieniu Rządu RP i wędkarzy w bambuko i pobierania nienależnych składek. [2013-05-10 21:58]

zenfr

Więcej na temat wędkowania na Rybanaga blogspot ,com.Miłej lektury i spokojnych snów. [2013-05-10 22:05]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej