Reaktywacja grupy SSR w Kole METALURG Kutno


W trakcie ostatniego wspólnego pobytu nad jeziorem Przytomne grupa Kolegów wystąpiła z wnioskiem o reaktywację Społecznej Straży Rybackiej przy naszym Kole. Wskazywano na brak działań w zakresie ochrony wód na terenie powiatu kutnowskiego. Prezes Koła zobowiązał się do rozpatrzenie możliwości reaktywacji SSR i poinformowanie o przebiegu wszelkich w tym kierunku poczynań na zebraniu sprawozdawczym oraz o podjęciu konkretnych decyzji na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Na posiedzenie Zarządu w dniu 4.02. zaprosiliśmy Kolegów inicjatorów reaktywacji grupy SSR. Niestety sprawy zawodowe uniemożliwiły ich przybycie, jednak temat na Zarządzie był wstępnie omówiony.
W między czasie sprawdziliśmy jak wygląda stan SSR w powiecie kutnowskim i po rozmowie z kol. Januszem Łojko z Biura Rejonowego OM PZW we Włocławku dowiedzieliśmy się, że takowa grupa na terenie powiatu nie działa a dotychczasowy Komendant Powiatowy SSR złożył rezygnację z funkcji. Kol. Janusz zadeklarował pomoc przy powołaniu grupy oraz deklarował wsparcie OM PZW w Warszawie dla tej odtwarzającej inicjatywy.
W związku z powyższym proszę Kolegów z Koła „METALURG” o zgłaszanie chęci przystąpienia do grupy SSR poprzez wysłanie e-maila na adres : metalurg_kutno@op.pl z podaniem imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr telefonicznego do dnia 15. 02.br. Umówimy się na spotkanie organizacyjne w siedzibie Koła przy ul. Kilińskiego 1.

 


5
Oceń
(3 głosów)

 

Reaktywacja grupy SSR w Kole METALURG Kutno - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł