Regulamin Mistrzostw Okręgu PZW Skierniewicach w wędkarstwie karpiowym.


Regulamin Mistrzostw Okręgu PZW Skierniewice w wędkarstwie karpiowym 

Zasady ogólne
1. Organizatorem zawodów jest Okręg PZW Skierniewice, przy wsparciu Sekcji
Wędkarstwa Karpiowego Sochaczew;
2. Zawody rozegrane zostaną na zbiorniku Zalew Boryszew w terminie 19-21 sierpnia
2022;
3. W zawodach udział może wziąć maksymalnie 16 teamów, składających się
z maksymalnie trzech zawodników 2 + 1 rezerwowy
4. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Okręgu PZW w Skierniewicach
posiadający: aktualne zezwolenie na amatorski połów ryb wędką oraz kwalifikację do
udziału w zawodach;
5. Kwalifikację zapewnioną mają:
a) Mistrzowie Kół, które rozegrały zawody rangi Mistrzostw Koła;
b) prawo startu otrzymują dwa teamy z Koła organizatora Mistrzostw Okręgu tj. Koła PZW
Sochaczew-Miasto.
6. Dodatkowo w zawodach wezmą udział reprezentanci Kół, które nie rozegrały eliminacji
kołowych. Zgłoszenia teamów dane Koło powinno dokonać do dnia 20.06.2022,
przesyłając informację, zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronie Okręgu PZW
w Skierniewicach;
a) w przypadku małego zainteresowania ze strony Zarządów Kół i pozostania wolnych
miejsc, organizator przeprowadzi otwarte zapisy uzupełniające dla drużyn z całego
Okręgu;
b) w razie dużej ilości zgłoszeń o udziale w zawodach zadecyduje losowanie.
7. W zawodach udział mogą wziąć wyłącznie Seniorzy mężczyźni i kobiety tj. osoby
posiadające ukończone 18 lat.
8. Po zatwierdzeniu startu drużyny w Mistrzostwach Okręgu , drużyna lub koło delegujące wnosi
opłatę startową na konto PZW Okręg Skierniewice w wysokości 120 zł  za osobę
9. Zawody odbywają się na żywej rybie a wszyscy zawodnicy zobowiązani sią do
posiadania maty karpiowej, karpiowego podbieraka , 5 worków karpiowych do przechowywania ryb wraz ze sznurkiem dł
3 metry, stojaka do ważenia oraz środka do odkażania ran.
10. Zawody mają charakter wyłącznie rzutowy;
11. Łowienie możliwe jest wyłącznie metodą gruntową, przy użyciu maksymalnie czterech
wędek na team metodą włosową.
12. Dozwolone jest używanie haków karpiowych o rozmiarze minimalnym nr 8 nie
dopuszcza się stosowania haków innego typu, których budowa, rozmiar i grubość
powoduje okaleczanie ryb w trakcie holu.
13. Zabronione jest łowienie przy użyciu swing feddera, swing tipa, drgającej szczytówki;
a) Dozwolone jest łowienie na tzw. Zig Riga;
14. Wszystkie zestawy muszą być wyrzucone z obrębu swojego stanowiska. Dotyczy to
również sondowania, nęcenia oraz stawiania markerów.
15. Zabrania się stosowania elektronicznych urządzeń, wykorzystywanych do sondowania
dna
16. Dozwolone jest wchodzenie do wody wyłącznie do wysokości kolan
17. Dozwolone jest użycie maksymalnie dwóch markerów na drużynę
18. W trakcie trwania całych zawodów obowiązuje limit zanęty w wysokości 30 kg.
19. Zabronione jest używanie żywych przynęt i zanęt.
20. W zawodach punktowane są karpie i amury o wadze min. 3 kg.
21. W klasyfikacji generalnej brana jest pod uwagę suma punktów wszystkich,
sklasyfikowanych ryb.
22. Zwycięski Team zdobywa przepustkę do Mistrzostw Polski PZW w wędkarstwie
karpiowym.

Przebieg zarodów
1. Szczegółowy przebieg zawodów przedstawia agenda stanowiąca załącznik do
niniejszego regulaminu
2. Zawody poprzedzone są losowaniem stanowisk
3. W trakcie trwania zawodów nęcenie ciężkie tj. przy użyciu rakiet, odbywać się będzie
w widełkach czasowych tj. w godzinach 9:00 - 10:00 oraz 17:00 - 18:00
4. Po każdej złowionej rybie w ciągu 30 min. od zakończenia holu każdy Team może
donucić dowolną metodą wrzucając zawartość maksymalnie 5 rakiet
5. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest nęcenie poza widełkami czasowymi
wyłącznie przy użyciu rur zanętowych przy zachowaniu dostępnego limitu
zanęty na Team
6. Ważenie będzie odbywać się min. dwa razy na dobę
a) pierwsze ważenie w godzinach 8:00-9:00
b) drugie ważenie w godzinach 18:00-19:00
c) dodatkowe ważenia odbywać się będą w przypadku złowionych amurów lub karpi,
których waga szacowana jest na +15 kg.
7. W trakcie zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

 Postanowienia końcowe
1. Pozostałe kwestie, nie opisane w niniejszym regulaminie regulują Zasady organizacji
sportu wędkarskiego część II.10 tj. Regulamin zawodów w wędkarstwie karpiowym.
Zawodnicy mają obowiązek zapoznania się z wytycznymi ww. dokumentu jak
i niniejszym regulaminie
2. W trakcie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać min. jeden zawodnik z
teamu
a) opuszczenie stanowiska przez jednego z zawodników może odbyć się jedynie za
zgodą sędziów 
3. Zabrania się wrzucania pozostałej ilości zanęty do wody
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć oraz materiałów wideo z zawodów na
stronie okręgu oraz kanałach społecznościowych okręgu, koła PZW Sochaczew Miasto i sekcji.
5. Zawodnicy zobowiązani są do posprzątania po sobie swoich stanowisk oraz zabrania
ze sobą odpadów, chyba że Organizator zezwoli na ich pozostawienie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania
zawodów z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania zawodów opłata
startowa zostanie zwrócona.

19.08.2022 piątek:
• 6:00 – 6:30  rejestracja zawodników
• 6:30 – 6:45  oficjalne otwarcie
• 6:45 – 7:00  losowanie stanowisk
• 7:00 – 8:00  dojazd na wylosowane stanowiska
• 8:00  – 10:30 przygotowanie obozowiska, sprzętu, zestawów, zanęt
i przynęt
• 10:30 – 11:30 nęcenie
• 11:45  – łowienie
• 17:00 – 18:00 -nęcenie ciężkie
20.08.2022 sobota:
• 9:00 – 10:00 nęcenie ciężkie
• 17:00 – 18:00 nęcenie ciężkie
21.08.2022 niedziela:
• 9:00 – 10:00 nęcenie ciężkie
• 12:45 -15 min. do zakończenia zawodów
• 13:00  koniec zawodów
14:30 – oficjalne zakończenie, wręczenie statuetek

https://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/48/wiadomosci/241545/pliki/regulamin_mistrzost_okregu_pzw_skierniewice_w_wedkarstwie_karpiowym.pdf

 


4.2
Oceń
(9 głosów)

 

Regulamin Mistrzostw Okręgu PZW Skierniewicach w wędkarstwie karpiowym. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł