Zaloguj się do konta

Regulamin łowiska PZW Bełchów 2022

Regulamin łowiska.
Ustanowionego na łowisku PZW Bełchów
Właścicielem łowiska i terenu jest Okręg PZW w Skierniewicach-opiekunem Koło nr 19 Bełchów.
Łowisko dostępne jest dla osób posiadających kartę wędkarską oraz zezwolenie na amatorski połów ryb w okręgu PZW w Skierniewicach.
W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem użytkownika .
Wędkarz zobowiązany jest do posiadania przyrządu do wyjmowania haczyków z pysków ryb oraz podbieraka.
Zajmowanie stanowisk i wędkowanie powinny odbyć się w taki sposób , aby nie przeszkadzać innym wędkującym.
Każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem wędkowania. Jest również zobowiązany wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie po zakończeniu wędkowania, a śmieci zabrać ze sobą z łowiska.
Ogniska mogą odbywać się w miejscu wyznaczonym za zgodą zarządcy terenu.
Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie stanowiska , jeśli mają być na nim rozgrywane zawody sportowe oraz w trakcie koszenia traw lub innych prac wykonywanych w obrębie linii brzegowej .
Zabrania się:
- Wjazdu na brzeg zachodni i północny.
- Parkowania w odległości mniejszej niż 15m od lustra wody.
- Korzystania z środków pływających.
- Patroszenia ryb nad łowiskiem.
- Niszczenia roślinności i drzewostanu.
- Kąpieli
Wjazd nad łowisko od strony wschodniej i południowej tylko w miejscu wyznaczonym po utwardzonej drodze .
Zawody wędkarskie odbywające się na łowisku organizowane są wg Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego.
Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie skierowaniem sprawy do sądu koleżeńskiego.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy zapisane w zasadach prowadzenia amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW w Skierniewicach, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20-02-2022 uchwałą nr 9/20

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej