Regulamin połowów na Zalewie Nowomiejskim w 2015 rokuRegulamin połowów na łowisku
PZW na Zalewie Nowomiejskim na rok 2015

1.
Łowisko specjalne, ochronne obejmuje teren Zalewu Nowomiejskiego od
tamy w Nowym Mieście do progu pod mostem na rzece Sonie w m. Wólka
Szczawińska.2.
Łowiskiem opiekuje się Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w
Nowym Mieście.3.
Strefy ochronne wyznacza się od tamy w Nowym Mieście do
umieszczonych tablic informacyjnych oraz od progu (mostu) w Wólce
Szczawińskiej do umieszczonych tablic. Na strefach nie można
poławiać ryb.
4. Na łowisku prawo łowienia mają członkowie
PZW oraz niezrzeszeni po wniesieniu odpowiednich składek.5.
Wędkarz zobowiązany jest do sprzątnięcia stanowiska przed
łowieniem oraz do pozostawienia stanowiska uporządkowanego.
Zabrania się patroszenia ryb przed końcem połowu oraz w rejonie Zalewu.
6.
Połów ryb normuje tabela wymiarów ochronnych, okresów ochronnych
i limitów połowowych. Pozostałe nie objęte w tabeli wymiary itp.
zgodne są z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
7 .
Łowienie metodami spinningową lub muchową wyklucza możliwość
równoczesnego połowu inną metodą. Do 30 kwietnia dopuszcza się używanie sztucznych przynęt nie
dłuższych niż 5 cm.8.
Połów z użyciem żywych i martwych ryb oraz ich części jako
przynęty dozwolony jest jedynie od 1 maja i wyłącznie na jedną
wędkę. Połów z użyciem martwej
ryby jako przynęty dozwolony jest jedynie z użyciem bezzadziorowego
lub pozbawionego zadziorów pojedynczego haka z pojedynczym ostrzem.
9.
Połów nocą (od zmierzchu do świtu) dozwolony jest jedynie od 1
czerwca do 31 października i wyłącznie z piątku na sobotę i z
soboty na niedzielę, po wniesieniu składki rocznej podstawowej oraz
składki okresowej do połowów nocnych. Z połowów nocnych wyłącza
się oznakowany odcinek starorzecza od północnego skraju zachodniej
wyspy w kierunku molo, przez który brak jest technicznej możliwości
przejazdu samochodem.10.
Połów z zarejestrowanych i oznakowanych środków pływających
dozwolony jest od 1 kwietnia i wyłącznie w porze dziennej, po
wniesieniu odpowiedniej składki rocznej podstawowej oraz składki
okresowej do połowów z łodzi. Wędkarz zobowiązany jest do
podpłynięcia do brzegu celem poddania się kontroli. Wodowanie
jednostki pływającej dozwolone jest na slipie przy tablicy
ogłoszeniowej w m.Wólka Szczawińska lub w odległości 50 m od
najbliższego wędkarza.11.
Na łowisku obowiązuje Rejestr Połowu Ryb, w którym należy w
trwały sposób notować długopisem połowy zgodnie z zawartymi w
nim wskazówkami. Rejestr należy zdać przy pobieraniu nowego.12.
Na łowisku obowiązują całorocznie zakazy: używania silników
spalinowych do napędu środków pływających, połowu kuszą,
połowu z wysp i trollingu. Na wyznaczonych znakami drogowymi
odcinkach obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów (nie dotyczy
osób niepełnosprawnych).13.
Inne zasady połowu określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.14.
Celem kontroli legalności połowu wędkarz przy odbiorze zezwolenia na połów dobrowolnie zgadza się na okazanie
odpowiednim służbom (np. PSR, OESR, SSR, Policja) wnętrza
samochodu, którym ew. przyjechał.15.
Brak
zezwolenia na połów podczas kontroli skutkuje nałożeniem grzywny
przez uprawnione służby i/lub zatrzymaniem i przesłaniem do
rzecznika dyscyplinarnego odpowiedniego Koła lub Okręgu legitymacji
członkowskiej.
16. W razie naruszenia przepisów PZW i
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli chodzi o wymiary,
okresy ochronne i limity połowowe, ilość wędek, czy też teren
dozwolonego połowu, Zarząd Koła wnioskuje do rzecznika
dyscyplinarnego odpowiedniego Koła lub Okręgu o zakaz wykupywania
zezwolenia przez okres 2 lat, a przez okres 6 miesięcy w razie
drobniejszych przewinień takich jak np. brak odpowiednich wpisów do
Rejestru Połowu czy zaśmiecanie. W obu przypadkach wędkującemu
natychmiast cofa się zezwolenie na połów bez odszkodowania. Po
uprawomocnieniu się orzeczenia sądu powszechnego, koleżeńskiego
lub uiszczenia grzywny za naruszenie przepisów, wędkarzowi nie
wydaje się nowego zezwolenia przez określony czas.17.
Środki ze składek w nie mniej niż 85% przeznaczane są na
zarybianie, a w nie więcej niż 15% na utrzymanie łowiska (druk i
dystrybucja zezwoleń, działalność Straży Rybackiej, tablice
informacyjne itp.)
Nieprzewidziane
zmiany zasad wędkowania wynikające z przyczyn obiektywnych będą
zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie
internetowej: www.pzw.org.pl/1495/
NINIEJSZY
REGULAMIN PRZYJĘTY ZOSTAŁ 4.12.2014r. UCHWAŁĄ ZARZĄDU KOŁA PZW NOWE
MIASTO I ZATWIERDZONY 5.12.2014r. UCHWAŁĄ ZARZĄDU OKRĘGU CIECHANOWSKIEGO
PZW 

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Regulamin połowów na Zalewie Nowomiejskim w 2015 roku - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł