Regulamin połowów na łowisku PZW na Zalewie Nowomiejskim na rok 2016


1. Łowisko specjalne, ochronne obejmuje teren Zalewu Nowomiejskiego od tamy w Nowym Mieście do progu pod mostem na rzece Sonie w m. Wólka Szczawińska.


2. Łowiskiem opiekuje się Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście.


3. Strefy ochronne wyznacza się od zapory w Nowym Mieście do umieszczonych tablic informacyjnych oraz od mostu w Wólce Szczawińskiej do umieszczonych tablic. Na strefach nie można poławiać ryb.


4. Na łowisku prawo łowienia mają członkowie PZW oraz niezrzeszeni po wniesieniu odpowiednich składek.


5. Wędkarz zobowiązany jest do sprzątnięcia stanowiska przed łowieniem oraz do pozostawienia stanowiska uporządkowanego. Zabrania się patroszenia ryb przed końcem połowu oraz w pobliżu wody.


6. Połów ryb normuje tabela wymiarów ochronnych, okresów ochronnych i limitów połowowych. Pozostałe nie objęte w tabeli wymiary itp. zgodne są z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.


7. Łowienie metodami spinningową lub muchową wyklucza możliwość równoczesnego połowu inną metodą. Do 30 kwietnia dopuszcza się używanie sztucznych przynęt nie dłuższych niż 5 cm.


8. Połów z użyciem żywych i martwych ryb oraz ich części jako przynęty dozwolony jest jedynie od 1 maja i wyłącznie na jedną wędkę. Połów na martwe ryby i ich części dozwolony jest jedynie z użyciem bezzadziorowego lub pozbawionego zadziorów pojedynczego haka z pojedynczym ostrzem.


9. Połów nocą (od zmierzchu do świtu) dozwolony jest jedynie od 1 czerwca do 30 listopada i wyłącznie z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek, po wniesieniu składki rocznej podstawowej oraz składki okresowej do połowów nocnych. Z połowów nocnych wyłącza się oznakowany tablicami odcinek starorzecza od północnego skraju zachodniej wyspy w kierunku molo, przez który brak jest technicznej możliwości przejazdu samochodem oraz wyspy.


10. Połów z wysp możliwy jest po wniesieniu odpowiedniej składki rocznej podstawowej oraz składki okresowej do połowów z łodzi. Na wyspach obowiązuje całkowity zakaz zabierania i posiadania ryb.  


11. Połów z zarejestrowanych i oznakowanych środków pływających dozwolony jest od 1 kwietnia i wyłącznie w porze dziennej, po wniesieniu odpowiedniej składki rocznej podstawowej oraz składki okresowej do połowów z łodzi. Wędkarz zobowiązany jest do podpłynięcia do brzegu celem poddania się kontroli. Wodowanie jednostki pływającej dozwolone jest na slipie przy tablicy ogłoszeniowej w m. Wólka Szczawińska lub w odległości 50 m od najbliższego wędkarza.  


12. Na łowisku obowiązuje Rejestr Połowu Ryb, w którym należy w trwały sposób notować długopisem połowy zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami. Rejestr należy zdać przy pobieraniu nowego.


13. Na łowisku obowiązują całorocznie zakazy: używania silników spalinowych do napędu środków pływających, połowu kuszą i trollingu. Na wyznaczonych znakami drogowymi odcinkach obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów (nie dotyczy osób niepełnosprawnych).


14. Inne zasady połowu określa
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.


15. Celem kontroli legalności połowu wędkarz przy odbiorze zezwolenia na połów dobrowolnie zgadza się na okazanie odpowiednim służbom (np. PSR, OESR, SSR, Policja) wnętrza samochodu, którym ew. przyjechał.


16. Brak zezwolenia na połów podczas kontroli skutkuje nałożeniem grzywny przez uprawnione służby i/lub zatrzymaniem i przesłaniem do rzecznika dyscyplinarnego odpowiedniego Koła lub Okręgu legitymacji członkowskiej.


17. W razie naruszenia przepisów PZW i niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli chodzi o wymiary, okresy ochronne i limity połowowe, ilość wędek, czy też teren dozwolonego połowu, Zarząd Koła wnioskuje do rzecznika dyscyplinarnego odpowiedniego Koła lub Okręgu o zakaz wykupywania zezwolenia przez okres 2 lat, a przez okres 6 miesięcy w razie drobniejszych przewinień takich jak np. brak odpowiednich wpisów do Rejestru Połowu czy zaśmiecanie. W obu przypadkach wędkującemu natychmiast cofa się zezwolenie na połów bez odszkodowania. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu powszechnego, koleżeńskiego lub uiszczenia grzywny za naruszenie przepisów, wędkarzowi nie wydaje się nowego zezwolenia przez określony czas.


18. Środki ze składek w nie mniej niż 85% przeznaczane są na zarybianie, a w nie więcej niż 15% na utrzymanie łowiska (druk i dystrybucja zezwoleń, działalność Straży Rybackiej, tablice informacyjne itp.)


 


Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania wynikające z przyczyn obiektywnych będą zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej: www.pzw.org.pl/1495/


 


Niniejszy regulamin  został przyjęty uchwałą Zarządu Koła PZW w Nowym Mieście i zatwierdzony
uchwałą Zarządu Okręgu Ciechanowskiego PZW.


 


REGULAMIN POŁOWÓW NA INNYCH WODACH W OKRĘGU  CIECHANOWSKIM ZNAJDUJE SIĘ TU:
http://www.pzw.org.pl/18/wiadomosci/123371/67/regulamin_polowu_ryb_obowiazujacy_na_wodach_okregu_ciechanowskie

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Regulamin połowów na łowisku PZW na Zalewie Nowomiejskim na rok 2016 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł