Regulaminy konkursu


Wyciągi z regulaminów konkuru literackiego i plastycznego ogłoszonego z okazji "DNIA WĘDKARZA" i 40 rocznicy powstania Koła Nr 109 PZW "METALURG" Kutno.
Konkurs literacki „Wędką czystym wodom cześć”
Celem konkursu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat znaczenia wody w życiu człowieka, zasad bezpieczeństwa nad wodą i potrzeby jej ochrony. Jednocześnie będzie to okazja do poszerzenia wiedzy o biografii, twórczości i recepcji dzieł polskich poetów, a także pobudzenia aktywności twórczej uczniów oraz umożliwienia im zaprezentowania swojego talentu.
Tematy prac:
1. „Nad wodą wielką i czystą…” (Adam Mickiewicz, Nad wodą wielką i czystą…).
2. „Huczy woda po kamieniach” (Adam Asnyk, Huczy woda po kamieniach).
3. ”Idzie nad wodą, błędny krok niesie […]/Wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie” (Adam Mickiewicz, Świtezianka).
Wiersz składający się z 10-20 wersów i inspirowany twórczością wyżej wymienionych autorów należy przekazać organizatorom w terminie do 5 marca 2017 r. Najlepsze prace zostaną wyróżnione cennymi nagrodami rzeczowymi i okolicznościowymi medalami.
Każda z prac powinna zawierać następujące dane:
imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania (z kodem pocztowym), telefon kontaktowy autora i instruktora (opiekuna), nr koła wędkarskiego (tzn. Nr 109 PZW „METALURG” następującą klauzulą – „Autor wyraża zgodę na jej publikację”. Brak tych danych będzie dyskwalifikował pracę.
Prace zostaną ocenione przez pięcioosobową komisję konkursową pod przewodnictwem pani  Anny Mazur. W skład jury weszli: zaproszeni znawcy literatury oraz przedstawiciel Koła Nr 109 PZW „METALURG”.
 Konkurs plastyczny „Wędką czystym wodom cześć”.
Celem konkursu jest pokazanie konieczności dbania o bezpieczeństwo nad wodą i ochronę środowiska naturalnego za pomocą znaku plastycznego.
Temat prac:
Uprawianie sportu wędkarskiego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą.
Problematyka ekologii oraz czystości akwenów wodnych i ich otoczenia.
Prace mogą być wykonane wyłącznie techniką płaską (malarstwo, plakat, grafika, rysunek bez oprawy). Format prac maksymalnie A4.
Prace należy wykonać i przekazać organizatorom w terminie do 05 marca 2017 r. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami honorowymi, rzeczowymi i dyplomami.
Każda z prac powinna zawierać następujące dane:
imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania (z kodem pocztowym), telefon kontaktowy autora i instruktora (opiekuna), nr koła wędkarskiego (tzn. Nr 109 PZW „METALURG” następującą klauzulą – „Autor wyraża zgodę na jej publikację”. Brak tych danych będzie dyskwalifikował pracę.
Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową pod przewodnictwem plastyka z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie – Pani Lilii Marciniak, w skład komisji wchodzą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie i Koła Nr 109 PZW „METALURG”.

O miejscu uroczystego finału z udziałem Patronów i władz samorządowych miast i gmin, który wstępnie przewidziany jest na 20 marca 2017 r., powiadomimy opiekunów i finalistów odrębnym pismem. Organizatorzy przewidują opublikowanie najlepszych prac literackich i plastycznych w formie okolicznościowego albumu.
 

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Regulaminy konkursu - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł