Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczego

/ 8 zdjęć


52 członków koła uczestniczyło w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym naszego koła, odbytym w niedzielę 10 lutego w Remizie OSP w Łosiu. Spośród zaproszonych gości, swoim przybyciem zaszczycił nas jedynie przedstawiciel Porozumienia Kół Jasło-Biecz-Gorlice Kol. Wojciech Wierzbicki. Niestety, na zebraniu już drugi rok z rzędu zabrakło przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW Nowy Sącz, co nie uszło uwadze zebranym w trakcie dyskusji. Obrady otworzył Prezes koła kol. Zdzisław Niezgoda, witając wszystkich przybyłych oraz przedstawił kandydatury: na Przewodniczącego zebrania kol. Piotra Michałowskiego – wiceprezesa koła, siebie jako zastępcę oraz kol. Idalię Ferenc na sekretarza. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie. Po przedstawieniu dalszego porządku i regulaminu zebrania przyjętym również jednogłośnie bez poprawek, nastąpił wybór komisji Mandatowej oraz komisji Uchwał i wniosków. Skład pierwszej komisji to kol.: Henryk Cieśla i kol. Jan Leśniewski, natomiast drugiej komisji - kol. Beata Stępień i kol. Benedykt Dańcz. Następnie, prezes i skarbnik koła złożyli sprawozdania z działalności zarządu koła i wykonania budżetu koła za 2018 r, a przewodniczący  Komisji rewizyjnej i przewodniczący Sądu koleżeńskiego -sprawozdania z działalności  swoich komisji (kol. Henryk Cieśla i kol. Benedykt Dańcz). Informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej przedstawił Komendant Terenowej Jednostki SSR przy kole, kol. Jan Borowiecki. Po krótkiej dyskusji nad tymi sprawozdaniami, głos zabrał przedstawiciel porozumienia kół, który odpowiadał również na pytania dotyczące łowisk porozumienia, a podsumowując swoją wypowiedź, pogratulował wysokiej frekwencji na zebraniu. W dalszej części obrad, po krótkiej przerwie ogłoszonej przez Przewodniczącego   przystąpiono do przedstawienia planu pracy i preliminarza budżetowego koła na 2019 r. (prezes koła) oraz harmonogramu zawodów i imprez wędkarskich do realizacji w br. (przewodniczący zebrania). Plany zostały zatwierdzone jednogłośnie Uchwałą zebrania. Ostatnim punktem obrad była dyskusja, w której wędkarze podnosili m.in. kwestie związane ze stanem wody w zbiorniku Klimkówka, obligując zarząd koła do podjęcia stosownych działań w tej sprawie. Z innych bardziej istotnych spraw, podkreślili sprawę braku większego (wymiarowego) pstrąga na Obwodzie Rybackim Ropa 2, zwłaszcza na odcinku rzeki od Łosia do Szymbarku.   W dyskusji zgłaszane były również wnioski do Zarządu Okręgu. Ogółem zgłoszonych i przegłosowanych zostało 8 wniosków. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący ogłosił zakończenie zebrania, dziękując za tak liczne przybycie i zaprosił wszystkich na "miskę" ciepłego gulaszu i skromny poczęstunek.

Wnioski z zebrania do Zarządu Okręgu PZW Nowy Sącz


  • o wszczęcie działań w odpowiednich instytucjach, w związku z katastrofalnym, niskim poziomem wody w zbiorniku Klimkówka,

  • o obecność przedstawiciela Zarządu Okręgu na zebraniach koła PZW Klimkówka,

  • ponowienie wniosku z ubiegłorocznego zebrania o ustanowienie koła PZW Klimkówka wyłącznym gospodarzem Obwodu Rybackiego Ropa 1,

  • ponowienie wniosku z ubiegłorocznego zebrania o wprowadzenie podziału opłat w okręgu Nowy Sącz na wody nizinne i górskie,

  • o zwiększenie wymiaru ochronnego karpia w zbiorniku Klimkówka do 35 cm,
  • o uzasadnianie odmownych wniosków przesyłanych z kół do Zarządu Okręgu, 

  • ponowienie wniosku z ubiegłorocznego zebrania o przekazywanie do kół okręgu lub publikowanie na stronie Internetowej okręgu sprawozdań finansowych okręgu,

  • o przedłużenie odcinka wody nizinnej na rzece Dunajec do mostu kolejowego na rzece Poprad i mostu drogowego na rzece Dunajec.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczego - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł