Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

/ 27 zdjęć


W dniu 08.02.2014r w budynku Towarzystwa Naukowego w Wyszogrodzie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła Nr 54 SUM PZW Wyszogród Okręgu Mazowieckiego.

Z powodu rezygnacji ze stanowiska Prezesa kol. Artura Kaźmierczaka, Zarząd Koła podjął decyzję, iż wraz z Nim, także poddaje się do dymisji i dlatego zebranie miało charakter wyborczy.

Na spotkanie  przybyło około 40-tu Członków naszego  Koła. Niestety zabrakło zaproszonych Przedstawicieli Władz Okręgu  Mazowieckiego.

Na początku  rozdano pamiątkowe puchary dla  najlepszych szóstek z cyklu GPX w  dyscyplinach spławikowej, spinningowej  oraz nagrody za największe złowione  ryby w sezonie 2013.Pierwsza  szóstka cyklu GPX w sezonie 2013 - spinning:

1.  Kumorowski Marek

2.  Bujanowski Piotr

3. Matusiak Mariusz

4. Janiszewski Rafał

5. Szafrański Dariusz

6. Krysiak Roman

Pierwsza szóstka cyklu GPX w sezonie 2013 – spławik:

1. Biernat Wojciech

2. Pierzchała Mariusz

3. Janiszewski Rafał

4. Kumorowski Marek

5. Bujanowski Piotr

6. Żuchowski Piotr

Największe złowione i zgłoszone ryby w sezonie 2013:

Szczupak 103,5cm - Grzybowski Grzegorz

Sandacz 72cm - Bojanowski Waldemar

Leszcz 60cm - Koperski Krzysztof

Kleń 50cm - Dul Przemysław

Karaś 36cm - Janiszewski Mirosław

Płoć 29cm - Biernat Wojciech

Następnie głos zabrał zaproszony na spotkanie Burnistrz Wyszogrodu p. Mariusz Bieniek, który dziękował za owocną współpracę i obiecał dalszą pomoc w rozwoju i dofinansowaniu dla Koła.

W dalszej części naszego spotkania zostały   przedstawione sprawozdania z działalności Koła - Zarządu, Komisji Rewizyjnej  oraz Sądu Koleżeńskiego za rok 2013, które zostały przyjęte bez zastrzeżeń.  Przedstawiono plan pracy oraz preliminarz budżetowy na rok 2014.

Następnie przystąpiono do  punktu kulminacyjnego Walnego  Zgromadzenia czyli do wyborów Prezesa i  Zarządu Koła.

A oto wyniki całego  głosowania:

Zarząd Koła:

1. Tomkiewicz Wiesław - Prezes

2. Kaźmierczak Józef

3. Biernat Iwona

4. Janiszewski Rafał

5. Biernat Ryszard

6. Biernat Wojciech

7. Jachowicz Jan

8. Kaźmierczak Marek

9. Biegalewski Marcin

10. Janiszewski Mirosław

11. Dul Przemysław 

12. Białołęcki Dariusz

13. Bujanowski Piotr

14. Jasiński Dariusz

15. Żuchowski Piotr

Następnie przeprowadzono dyskusję. Poruszono temat przejęcia dawnego Okręgu Płocko -Włocławskiego przez Okręg Mazowiecki oraz wód, które podlegają pod RZGW. Rozmawiano na temat przystani dla łódek, nagród za największe złowione ryby, organizacji zawodów, itp. 

A po wyczerpaniu wątków do dyskusji obrady zakończono.

Zarząd Koła Sum 54 Wyszogród dziękuje wszystkim za przybycie na Zgromadzenie.

 


4.7
Oceń
(12 głosów)

 

Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł