Walne Zebranie Sprawozdawcze koła 11 Łowicz 2018-relacja

/ 2 komentarzy / 35 zdjęć


     W dniu 03.02.2018 r. w budynku OSP w Łowiczu przy ul. Św.Floriana 1 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Koła PZW w Łowiczu za 2017 rok. W związku z obecnością niewystarczającej liczby członków Koła w pierwszym terminie zebrania, o godz. 15.30, obrady rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godz. 16.00. Na spotkanie Przybyło 54 członków łowickiego koła oraz poseł na Sejm RP Paweł Bejda i Prezes Zarządu Okręgu PZW Skierniewice Jarosław Wysota.   Otwarcia posiedzenia dokonał prezes koła w Łowiczu Tomasz Stolarczyk. Przywitał przybyłych gości oraz uczestników zebrania. Tradycyjnie zebranie rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia pamięci kolegów wędkarzy, którzy już od nas odeszli, a w szczególności ś.p. Juliana Pilicha – wieloletniego Członka Zarządu Koła PZW w Łowiczu. Następnie prezes Stolarczyk zaproponował swoją kandydaturę na przewodniczącego zgromadzenia, a na sekretarza zebrania kandydaturę Bogdana Niedzieli, co zostało przyjęte jednogłośnie. 

Po przeczytaniu i przegłosowaniu porządku zebrania, dokonano wyboru wymaganych statutowo komisji, tj. komisji skrutacyjnej (Wojciech Balik i Jacek Michalski) oraz komisji uchwał i wniosków (Paweł Godos, Stanisław Brener, Tadeusz Jóźwiak). Składy komisji zostały przyjęte jednogłośnie przez uczestników zebrania.

  Zgodnie z programem zebrania, prezes odczytał protokół   oraz uchwały i wnioski z poprzedniego zebrania, które przyjęto jednogłośnie, a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW Łowicz za 2017 rok. 

  Następnie prezes Tomasz Stolarczyk wraz z wiceprezesem Pawłem Godosem wręczyli puchary i dyplomy za klasyfikację Grand Prix i Wędkarz Roku Okręgu PZW Skierniewice za 2017 rok. Otrzymali je:

1. w wędkarstwie spławikowym w kat. kadet

Kacper Sekuła – III miejsce w Wędkarzu Roku, V miejsce w GP w kat. junior Patryk Danych – III miejsce w Wędkarzu Roku i III miejsce w GP

2. w wędkarstwie spinningowym

Józef Kołaczyński II miejsce w kat. Wędkarz Roku i III miejsce w GP

  Wręczone zostały także dyplomy uznania za wybitne wyniki sportowe w reprezentowaniu Koła PZW Łowicz na zawodach wszystkich szczebli mistrzowskich dla: Zdzisława Brenera, Stanisława Brenera i Józefa Kołaczyńskiego. Dyplomy uznania za długoletnią pracę na rzecz Zarządu i Koła PZW w Łowiczu otrzymali: Włodzimierz Kasztalski oraz Władysław Krawczyk.

Zgodnie z programem zebrania sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za 2017 r. przedstawił przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Stanisław Kapuściński, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Zieliński. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalność pracy zarządu koła pod względem finansowym oraz organizacyjnym. 

    W kolejnym punkcie zebrania – dyskusji nad sprawozdaniami – poruszono temat migracji członków naszego koła do innych sąsiednich kół w celu uniknięcia płacenia 10 złotych na zarybienie, które zostało uchwalone na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym  w zeszłym roku.   Choć ci wędkarze,  którzy   opłacili karty wędkarskie w innych kołach, to i tak w większości wędkują na wodach gospodarowanych przez łowickie koło. W  pytaniach do prezesa Okręgu PZW Skierniewice Jarosława Wysoty   poruszono temat łowiska „no kill” (czyli takiego, na którym złowione ryby trzeba z powrotem wypuścić do wody ). Jeszcze długa droga przed nami, żeby takie łowisko powstało w naszym okręgu, ponieważ większość wędkarzy, oprócz czerpania satysfakcji ze złowienia ryby, docenia również jej walory smakowe. Prezes Stolarczyk wspomniał o ważnej zmianie w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb na terenie naszego okręgu, dotyczącej wprowadzenia nowych wymiarów ochronnych ryb i limitów połowu niżej wymienionych gatunków:

leszcz – wymiar ochronny 25 cm, limit dobowy 10 szt. 

szczupak – wymiar ochronny 50 cm, wymiar górny ochronny 90 cm

sandacz – wymiar ochronny 50 cm, wymiar górny ochronny 80 cm,

okoń – przywrócono dawny wymiar ochronny 15 cm

karp – na wszystkich zbiornikach i rzekach –wymiar ochronny 35 cm, górny ochronny – 70 cm, przy zachowaniu zasady do 2 szt. na dobę

amur – wymiar ochronny – 50 cm, do 2 szt. na dobę

lin – wymiar ochronny – 30 cm, do 4 szt. na dobę

   Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami uzupełniono stan osobowy: Sądu Koleżeńskiego i członków zarządu. Następnie uchwalono plan działania zarządu koła i preliminarz budżetowy na rok 2018 .

       Następnie przyszedł czas na wystąpienia gości. Głos zabrał poseł Paweł Bejda. W swoim wystąpieniu chwalił łowickie koło PZW za wkład pracy na rzecz ochrony środowiska i zaproponował objęcie wybranych zawodów rozgrywanych w naszym kole swoim patronatem.

 Po wyczerpaniu wątków do dyskusji, zebranie zakończono, życząc wszystkim wędkarzom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności.

 


5
Oceń
(9 głosów)

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze koła 11 Łowicz 2018-relacja - opinie i komentarze

dendrobenadendrobena
+1
No to teraz czas na same przyjemności.Powodzenia.Pozdrawiam. (2018-02-08 07:43)
pablo74pablo74
0
Dziękuję i również pozdrawiam. (2018-02-08 23:50)

skomentuj ten artykuł