Relacja z Zebrania Sprawozdawczego 2014

/ 27 zdjęć


Walne za nami.

Niedziela 14.12.2014 roku, dzień niby jak każdy inny. Zimny, mroźny wiatr na dworze nie odstraszył członków naszego koła w przybyciu na coroczne zebranie sprawozdawcze. Nasze koło liczy 252 członków, niestety na te ważne zebranie przyszło tylko 38 członków, niektórzy powiedzą „AŻ tylu” czyli spadek względem roku ubiegłego. Koledzy po wpisaniu się na listę obecności zajmowali miejsca i miło wspominali zakończony sezon. Punktualnie w drugim terminie prezes Zdzisław Ćwieląg powitał, wszystkich kolegów i koleżanki, przybyłych na zebranie. Na prowadzącego zebranie wybrano jednogłośnie kol. Jacka Ożarowskiego. Na nasze zebranie przybył z ramienia Zarządu Okręgu Zdzisław Miś – I Wiceprezes Z.O. Na naszym zebraniu gościliśmy także Prezesa Klubu Karpiowego CYPRINUS Wojtek Czapla – powstałego przy naszym kole. Po przedstawieniu harmonogramu spotkania. Po wybraniu Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przystąpiono do odczytywania Sprawozdania z działalności Zarządu Koła, przez prezesa Zdzisława Ćwieląga, a także Rzecznik Dyscyplinarny Roman Płoszaj przedstawił sprawnie raport z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła odczytał Przewodniczący Komisji Edmund Kempka.

W wyborach uzupełniających do Zarządu Koła jednogłośnie wybrano jednego kandydata kol.

Krystiana Skrzeczyńskiego oraz zatwierdzono poprzez głosowanie dwóch członków zarządu Zenona Kwieka i Zbyszka Dzikowskiego. Mała, ba miła odskocznia i nominacje -

Wędkarz Roku   –  Zenon Kwiek – kat. Senior

- Jakub Plaszczyk – kat. Junior

 

Konkurs " Najpiękniejsza Rybka 2014" 

 

I miejsce   Karolina Brol  –  wędkaspiningowa Mikado + zanęta

II miejsce     Artur Suchta – wędka karpiowa telesk. Mikado + zanęta 

III miejsce   Agnieszka Malec  -  Mata karpiowa + zanęta

 

Wyróżnienie otrzymał  kol. Jakub Plaszczyk – komplet swingerów, rakieta zanętowa + zanęta

 

Losowanie Talonu Wędkarskiego o wartości 50 zł.   – Tomasz Kołodziej

 

Konkurs "Najpiękniejsza Rybka 2013" - sponsorował:
      -      Sklep Wędkarski - ZOO PARK – nagrody I, II, III

  -            Sklep 1001 Drobiazgów – nagroda wyróżnienie

  -            Redaktor strony koła – zanęty + talon


Teraz kol. Wojtek Czapla przedstawił nam wspaniałą multimedialną prezentację z działalności klubu karpiowego Cyprinus.  

No i znów podsumowujemy rok w kole.

Kolejnym punktem było przedstawienie projektu budżetu oraz planu pracy na rok 2015 oraz dyskusja nad przedstawionymi projektami. Punkt „Wolne wnioski”, przeistoczył się w żywiołową, baaa, w „huraganową” dyskusję i wnioski członków na temat pracy zarządu, zarybień oraz zawodów wędkarskich. Wszystkie wnioski i propozycje przyjęto do realizacji. W trakcie zebrania przedstawiciel Z.O Zdzisław Miś wręczył Złoty medal koledze Edmundowi Kempce. Przedstawiciel Z.O. Zdzisław Miś przedstawił nam zebranym plany i przedsięwzięcia na przyszły rok przez Z.O. Na zakończenie zaś złożył życzenia Świąteczno Noworoczne w imieniu swoim i całego Z.O.

Prezes Zdzisław Ćwieląg serdecznie podziękował wszystkim członkom za przybycie i że nie jest im obojętny los i rozwój naszego koła. Zaprosił wszystkich przybyłych na przyszłoroczne imprezy i zawody w naszym kole .

Na zakończenie złożył wszystkim życzenia Świąteczno Noworoczne i lepszego nowego Sezonu 20145roku.

 

Reszta zdjęć w galerii o tej samej nazwie .

  Organizator konkursu " Najpiękniejsza Rybka 2014"   dziękuje sponsorowi  Sklep Wędkarski - ZOO PARK, kol. Piotra Spałka,   że zawsze jest chętny do wspomagania i pomocy w wszelkich imprezach i działaniach na rzecz wędkarskiej społeczności. Także kolejnemu sponsorowi - Sklep 1001 Drobiazgów  za bezstronne ocenienie naszego konkursu oraz za ufundowanie nagrody dla naszego juniora Jakuba.  

 

 

 


5
Oceń
(3 głosów)

 

Relacja z Zebrania Sprawozdawczego 2014 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł