Zaloguj się do konta

Relacja z Zebrania sprawozdawczego Koła Złota Kaczka za 2014 r.

Dnia 25.03.2015 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Złota Kaczka za rok 2014.W zebraniu uczestniczyło 23 zebranych. Jest bardzo mała ilość na tak duże koło PZW.Zebranie otworzył i przedstawił porządek zebrania , Prezes Ryszard Dymek. Porządek został przez zebranych przyjęty jednogłośnie. Przewodniczącym Zebrania wybrano Ryszarda Dymka a na Sekretarza Kazimierza Robowskiego.Sprawozdanie z działalności koła za 2014 rok odczytał Przewodniczący Zebrania. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Zbigniew Przybylski , sprawozdanie finansowe Mariusz Drożdż.Na zebraniu przyjęty został plan pracy Koła PZW Złota Kaczka oraz preliminarz wydatków na 2015 rok. który przyjęto jednogłośnie.Dalsza część zebrania to wolna dyskusja. Na tym zebranie zakończono.Wybrane informacje:Koło nasze posiada obecnie 452 wędkarzy w tym 23 członków uczestników (młodzież).Jezioro Żwirkowe zarybiono w 2014 roku:248 kg Leszcz duży,240 kg karp kroczek,196 kg szczupaka,195 kg karasia.Opinie (1)

dendrobena

Małe zainteresowanie sprawami koła. Ale potem ile pretensji na forum. Pozdrawiam obecnych na zebraniu. [2015-06-04 16:09]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej

Rzeka Czarna

Drodzy koledzy jest dobra informacja dotycząca rzeki Czarnej .Niniejszym i…