Relacja z zebrania

/ 1 komentarzy

Zebranie odbyło się się w Remizie OSP w Łosiu, dnia 5 marca2017 r. o godzinie 945 drugim terminie. Obrady otworzył prezes koła kol. Zdzisław Niezgoda, witając przybyłych członków koła oraz  zaproszonychgości, w osobach: przedstawiciele Zarządu Okręgu PZW Nowy Sącz: Łukasz Kosiba - sekretarz ZO, jednocześnie Prezes Koła PZW Gorlice Miasto i Krzysztof  Dobek - członka ZO, jednocześnie sekretarz koła PZW Gorlice Miasto, Honorowy Członek PZW i jednocześnie Honorowy Prezes Koła PZW Biecz - kol. Stanisław Kozień, Wiceprezes koła PZW Biecz (przedstawiciel Rady Porozumienia Kół Jasło-Biecz-Gorlice) - kol. Stanisław Matula. Na wniosek prezesa, na Przewodniczącego zebrania wybrano kol. Piotra Michałowskiego, na zastępcę przewodniczącego - kol. Zdzisława Niezgodę oraz sekretarza - kol. Idalię Ferenc. W obradach, zgodnie z listami obecności uczestniczyło 34 członków koła, w tym uprawnionych do głosowania 33członków. Liczebność koła w dniu 31 grudnia 2016 r wynosiła 124 członków. Przewodniczący po przejęciu prowadzenia  przedstawił porządek i regulamin obrad, który przyjęty został jednogłośnie bez żadnych uwag. Następnym punktem zebrania były wybory poszczególnych komisji. Do komisji mandatowej zgłoszono dwie kandydatury i w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano kol.: Henryka Cieślę (przewodniczący) i Jana Leśniewskiego (sekretarz). Do komisji wyborczej zgłoszono dwie kandydatury i w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano: kol.Idalię Ferenc (sekretarz) i Piotra Michałowskiego (przewodniczący). Do komisji uchwał i wniosków zgłoszono dwie kandydatury i w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano:kol. Beatę Stępień (sekretarz) i kol. Jana Przybycienia (przewodniczący). Do komisji skrutacyjnej zgłoszono trzy kandydatury i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrano kol:Stanisława Cichonia (sekretarz), Władysława Smołkowicza (członek komisji) i Władysława  Łozińskiego (przewodniczący). W dalszej części zebrania, na wniosek ustępującego zarządu koła, zebranie walne podjęło uchwałę w sprawie ustalenia składu ilościowego władz i organów koła, tj. pięcioosobowy skład zarządu koła wraz z prezesem oraz trzyosobowe składy komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Następnie prezes koła kol. Zdzisław Niezgoda złożył sprawozdanie z działalności zarządu za 2016 r, w tym również sprawozdanie finansowe koła. Przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Henryk Cieśla złożył sprawozdanie z działalności komisji oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła. Sprawozdanie sądu koleżeńskiego złożył przewodniczący sądu, kol. Benedykt Dańcz. W związku z brakiem dyskutantów nad sprawozdaniami, przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu koła. W głosowaniu jawnym walne zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi koła. Przewodniczący komisji mandatowej - kol. Henryk Cieśla przedstawił protokół komisji stwierdzając, że wszyscy uczestnicy zebrania mają ważne członkostwo oraz że walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła jest władne do podejmowania uchwał. W wyniku dyskusji i głosowania, jednogłośnie ustalono, że wybory prezesa, zarządu koła oraz organów koła i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatówodbędą się w głosowaniu jawnym. W dalszej części obrad Przewodniczący komisji wyborczej kol. Piotr Michałowski przedstawił zebranym listy kandydatów do władz i organów koła oraz listy kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy. Ponieważ z sali nie padły żadne inne kandydatury, w związku z tym przewodniczący zebrania zamknął listę kandydatów i przystąpiono do głosowania. W wyniku wyborów, prezesem kola został ponownie wybrany kol. Zdzisław Niezgoda. W skład zarządu koła weszli: Idalia Ferenc, Beata Stępień, Wiesław Haluch i Piotr Michałowski, do komisji rewizyjnej: Henryk Cieśla, Jan Leśniewski i Piotr Pupczyk, a do sądu koleżeńskiego - Benedykt Dańcz, Jan Poręba i Stanisław Kamiński. Delegatami na Okręgowy Zjazd zostali: Zdzisław Niezgoda i Piotr Michałowski, a zastępcą Henryk Cieśla. W dyskusji programowej jako pierwszy głos zabrał kol. Łukasz Kosiba, przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW Nowy Sącz i jednocześnie prezes koła PZW Gorlice Miasto, który na wstępie podziękował prezesowi oraz zarządowi za dotychczasową prace na rzecz koła. Następnie zdał relacje z przeprowadzonych w ciągu czterech lat inwestycji i zarybieniach. Poinformował o zmianie zasad kontroli nad kołami. Kontrole skarbnika będą się odbywały trzy razy w roku. Poinformował również, że Koło Miasto Gorlice oddaje dla wędkarzy drugi staw w Kobylance, który został pogłębiony i oczyszczony, zwiększono tam ilość zarybień. W związku z poniesionymi znacznymi wydatkami zrezygnowano ze zniżek dla osób starszych, jednocześnie nie podwyższając opłaty rocznej. W stosunku do naszego koła wyraził uznanie za pozyskiwanie nowych członków, ilość przeprowadzonych egzaminów. Prezes Koła PZW Gorlice Miasto zaproponował utworzenie w kole Klimkówka jednostki straży rybackiej, co zmniejszy  koszty dojazdu strażników z terenu Gorlic i usprawni pracę na rzecz ochrony łowisk na zbiorniku Klimkówka i całym obwodzie rybackim Ropa 1. Poinformował też, że w budynku i na terenie Stanicy Wędkarskiej nie będą prowadzone większe inwestycje, ponieważ teren na którym stoi obiekt jest własnością gminy Ropa, a Okręg jedynie jest dzierżawcą (do 2020 roku) i prowadzone będą rozmowy zmierzające do wykupu działki na własność PZW. Jedynie co zostanie wykonane w 2017 roku, to ogrodzenie terenu Stanicy Wędkarskiej oraz postawiony zostanie grill. Na pytanie jednego z uczestników zebrania o możliwość wykorzystywania obiektu stanicy do działalności koła, kol. Łukasz Kosiba odpowiedział, że Zarząd Okręgu bardziej byłby za tym, by obiekt był wykorzystywany do takiej działalności niż pod sam wynajem. Kol. Anna Poręba zwróciła uwagę na fakt celowego i złośliwego zrywania zestawów wędkarskich przez jednostki pływające po zbiorniku Klimkówka. W odpowiedzi prezes koła kol. Zdzisław Niezgoda odpowiedział, że przypadki wyrządzania szkód należy zgłaszać odpowiednim służbom bo zarówno wędkarze mają prawo do łowienia na zbiorniku, jak również osoby wypoczywające nad Klimkówką - do korzystania ze sprzętu pływającego. W trakcie dyskusji zgłoszono wnioski: 

1) o utworzenie rewiru dolnego na rzece Dunajec, już od miejsca dopływu rzeki Poprad bo obecność wędkarzy na tym odcinku znacznie ograniczy nielegalne pobory żwiru nanoszonego przez Poprad wpadający do Dunajca - wniosek przegłosowany,
2) by w rejestrze połowu ryb na wodach Okręgu Nowy Sącz wykreślić pkt. 1 który brzmi: "Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest wypełnić rubryki data, rzeka-zbiornik, miejscowość" ponieważ rejestr służy ewidencji złowionych ryb, a nie ewidencji wędkarza - wniosek przegłosowany,
3) by w połowach na żywą i martwą rybkę dopuścić wyłącznie haki bez zadziorów lub z przygiętym zadziorem oraz w połowach na sztuczne przynęty dopuścić wyłącznie haki i kotwice bez zadziorów lub z przygiętymi zadziorami - wniosek nie został przegłosowany,
4) o dopuszczenie do łowienia na potoku "Moszczanka"- wniosek przegłosowany ,
5) wniosek przeciwny do wniosku kol. Henryka Cieśli w sprawie dopuszczenia połowów z hakami i kotwicami bez zadziorów lub z zagiętymi zadziorami - wniosek: pozostawić bez zmian,
6) wniosek o zwrócenie się do Zarządu Okręgu PZW Nowy Sącz o interwencję w Starostwie Powiatowym Gorlice w sprawie urządzania rajdów samochodowych po lodzie na zalewie Klimkówka, skoro wędkarze i inni użytkownicy zbiornika zgodnie z uchwałą Rady Powiatu - nie mogą pływać z użyciem silników spalinowych, a samochody ze znacznie głośniejszymi silnikami mogą jeździć po lodzie bez żadnych konsekwencji - wniosek przegłosowany .

W kolejnym punkcie obrad prezes koła przedstawił plan pracy i preliminarz budżetowy koła na 2017 rok, który bez uwag został jednogłośnie przyjęty uchwałą Walnego Zebrania.  Komisja uchwał i wniosków w swoim sprawozdaniu przedstawiła uchwały podjęte w trakcie zebrania i wyniki głosowania nad wnioskami. W związku z brakiem dalszych dyskutantów, przewodniczący podziękował obecnym za udział i ogłosił zakończenie obrad.


Dla zainteresowanych - poniżej dokumentacja z zebrania

 


1
Oceń
(1 głosów)

 Relacja z zebrania - opinie i komentarze

Henryk1957Henryk1957
0
Witam. Ciekawy jestem czy Zarząd Okręgu Nowy Sącz zapoznał sie z wnioskami złożonymi przez Walne Zebranie . Wogóle jesteśmy ignoroweani przez Zarząd nawet w Komisji Zarybiania nie ma przedstawiciela z Koła PZW Klimkówka. Serdecznie pozdrawiam C.H. (2017-10-22 14:01)

skomentuj ten artykuł