Roczne Zebranie członków Koła Kolejarz Stargard Szczeciński

/ 4 zdjęć


Na zebranie sprawozdawczo-wyborcze przybyło 49 osób. Zebranie otworzył prezes koła kolega Zbigniew Kowalczyk, który przywitał serdecznie wszystkich przybyłych członków koła oraz zaproszonych gości w osobach: wiceprezesa OPZW Szczecin d.s. sportowych kol. Andrzeja Tokarskiego, prezesa zaprzyjaźnionego koła „Miętus” Stargard kol. Zdzisława Jokiela, oraz szefa SSR w Stargardzie kol. Stefana Kałużę, prezesa Stargardzkiego Towarzystwa Wędkarskiego kol. Janusza Tartanusa, prezesa koła wędkarskiego „Okoń” w Chociwlu kol. Zbigniewa Tederkę oraz szefa grupy SSR Chociwel kol. Mikołaja Kisiela.
Na prowadzącego zebranie wybrano kol. Zbigniewa Antonia. W dalszej kolejności odczytano porządek zebrania, po czym prezes przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu koła za rok 2013.
Stan członków koła w roku 2013 kształtował się następująco:
 Pełnopłatnych /normalnych/: 311 osób
 Ulgowych młodzieżowych: 20 osób
 Ulgowych i emerytów: 121 osób
 Ulgowych odznaczonych złotą odznaką z wieńcami: 7 osób
 Uczestników: 24 osoby
 Honorowych członków: 1 osoba
Razem 484 członków. W stosunku do roku 2012 wzrost o 56 członków. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Zbigniew Piotrowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013, które zakończyło się jednogłośnym udzieleniem absolutorium zarządowi koła za miniony rok. Prezes dokonał podsumowania działalności sportowej członków koła „Kolejarz” oraz przystąpiono do wręczenia pucharów i dyplomów dla zwycięzców i wyróżnionych. Rywalizacja o miano „Wędkarza Roku 2012” zgodnie z zasadą 5-ciu zawodów klasyfikujących zakończyła się następująco:

W kategorii Seniorów
1-sze miejsce – Emil H
2-gie miejsce - Ryszard M
3-cie miejsce – Zdzisław P
4-te miejsce – Marcin S
5-te miejsce – Mirosław W
6-te miejsce – Stanisław C
W kategorii Juniorów
1-sze miejsce – Sebastian S
2-gie miejsce - Karolina S
3-cie miejsce – Damian Ż
4-te miejsce – Adam B
5-te miejsce – Dominik Z
6-te miejsce – Kamil B

W wyniku dwuetapowych zawodów zostali wyłonienie mistrzowie koła, którzy reprezentowali nasze Koło na zawodach okręgowych. Mistrzem Koła na rok 2013 zostali:

W kategorii seniorów:
1-sze miejsce - Emil H
2-gie miejsce - Ryszard M
3-cie miejsce - Stanisław C

W kategorii juniorów:
1-sze miejsce - Sebastian S
2-gie miejsce - Kamil B
W kategorii kobiet:
1-sze miejsce - Karolina S

W/w otrzymali puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w roku 2014, w którym rywalizacja będzie jeszcze bardziej zacięta. Następnie Szef Stargardzkiej Grupy SSR kol. Mirosław Wątroba przedstawił sprawozdanie z działalności straży przy naszym kole za rok 2013. Ilość przeprowadzonych kontroli przez SSR Powiatu Stargardzkiego – 146
 wspólnie z PSR – 3
 wspólnie policją – 1
W tym ilość:
 skontrolowanych osób – 1037
 ujawnionych przestępstw – 1
 wykroczeń – 48
 postępowań mandatowych – 15
 skierowań do organów ścigania –1
 pouczeń - 40
Wystąpienie zakończyło się wręczeniem przez kol. Stefana Kałużę dyplomów za duże zaangażowanie osobiste w pracę społeczną na rzecz ochrony wód PZW w roku 2013.
W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście, którzy przedstawili najnowsze informacje z zakresu działania Zarządu Okręgu, stanu zarybień w roku 2013 oraz wyników sportowych. Zapoznano również zebranych z obowiązującymi przepisami w zakresie zezwoleń na połów i prowadzenia rejestru połowów oraz dodatkowych ograniczeń na wodach Okręgu Szczecin.
Omówiono w szerokim zakresie plan imprez i zawodów koła na rok 2014, który na wniosek członków koła zostanie uaktualniony o zawody spinningowe oraz gruntowe. Ponadto w wyniku dyskusji dotyczącej zarybień wyjaśniono zasady zarybień i obowiązujące przepisy, wyjaśniono czym jest operat rybacki i zaproszono chętnych do uczestnictwa w zarybieniach w roku 2014.
Kto nie uczestniczył w zebraniu niech żałuje ponieważ by mieć wpływ na to co się dzieje zarówno w kole jak i zarządzie trzeba poświęcić odrobinę swojego czasu i chcieć zmian. Organizatorom zebrania dziękujemy za atmosferę, która co niektórych zaskoczyła swą otwartością i spokojem, jak również miłym towarzystwem kolegów wędkarzy, którzy potrafili podjąć merytoryczną dyskusję zarówno w zakresie organizacji zawodów, zarybiania i propozycji działalności na rok 2014. Mam nadzieję, że spotkamy się nad wodą. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z zebrania pod linkiem: http://sdrv.ms/1bl8URM

 


5
Oceń
(10 głosów)

 

Roczne Zebranie członków Koła Kolejarz Stargard Szczeciński - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł