Zaloguj się do konta

SEZONOWA PRZYSTAŃ WĘDKARSKO - TURYSTYCZNA W WYSZOGRODZIE 2014

"SEZONOWA PRZYSTAŃ WĘDKARSKO -TURYSTYCZNA W WYSZOGRODZIE"

Zarząd Koła Sum 54 PZW Wyszogród informuje, iż od dni15 kwietnia 2014r można zawrzeć umowy najmu miejsc cumowniczych
na "SEZONOWEJ PRZYSTANI WĘDKARSKO - TURYSTYCZNEJ W
WYSZOGRODZIE". Umowę można podpisać w sklepie wędkarskim w
Wyszogrodzie ul. Rębowska 41 tel. 692-439-699.


Krótka charakterystyka przystani:

Pływająca przystań w Wyszogrodzie ma 42 m długości i 1,8 m
szerokości. Charakteryzuje się prostym montażem i nadaje się do
rozbudowy i modyfikacji. Przystań została zakotwiczona do dna oraz
za pomocą cum do nabrzeża wiślanego. Posiada wysoką wyporność i
solidną konstrukcję, co nie zagrozi platformie w przypadku
wyraźnego wzrostu wody, czy nagłych zjawisk atmosferycznych. Składa
się z 7 pontonów - pływaków z tworzywa sztucznego, połączonych ze
sobą za pomocą stalowych łączników. Na pomost można się dostać
dwoma czterometrowymi trapami. Powierzchnia została wyłożona
specjalnymi antypoślizgowymi deskami. Przed wpadnięciem do rzeki
zabezpiecza reling. Pod koniec sezonu pomost będzie demontowany i
ponownie montowany na początku przyszłego sezonu. Administracją
przystani zajmuje się Koło Wędkarskie Sum nr 54 z Wyszogrodu.


Cennik wynajmu miejsc cumowniczych:

100zł/sezon* - dla Członków K-54 Sum Wyszogród

200zł/sezon* - dla wynajmujących spoza Wyszogrodu


*- cennik dotyczy łodzi typu "pychówka" do 1m szerokości
i mniejszych, za wynajem miejsca dla większych łodzi obowiązuje
opłata 350zł/sezon


REGULAMIN SEZONOWEJ PRZYSTANI WEDKARSKO -TURYSTYCZNEJ W
WYSZOGRODZIE:


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przystań położona jest w miejscowości Wyszogród nad rzeką Wisłą
dysponuje 42 miejscami cumowniczymi.


2. Administratorem przystani jest Koło Sum-54 w Wyszogrodzie.

3. Cumowanie jednostek pływających na przystani wymaga zawarcia
umowy najmu miejsca cumowniczego z administratorem.


4. Wysokość opłat za cumowanie na sezon reguluje cennik uchwalony
ustawą Zarządu Koła Sum-54.


5. Kara za bezumowne cumowanie na przystani jednostek pływających
wynosi 100 złotych za każdą rozpoczętą dobę.


6. Za bezumowne korzystanie z przystani uważa się brak zgłoszenia
jednostki i podpisania sezonowej umowy najmu.


7. Umowa podpisywana jest na sezon z zagwarantowaniem stanowiska
numerycznego.


8. Niedopełnienie formalności (umowa najmu) skutkowało będzie
zatrzymaniem jednostki pływającej do wyjaśnienia.


9. Osoby korzystające z przystani zobowiązane są do przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska naturalnego.


10. Nie zezwala się na cumowanie jednostek pływających, które
poprzez swoje gabaryty oraz właściwości manewrowe mogłyby stanowić
zagrożenie dla konstrukcji przystani oraz innych jednostek.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SEZONOWEJ PRZYSTANI WĘDKARSKO-TURYSTYCZNEJ

1. Strona zewnętrzna przystani służy do zacumowania jednostek
pływających.


2. Cumujemy łodzie dziobem do przystani (wymagana cuma 30 cm) pod
skosem z tylnym ciężarkiem kotwiczącym i odbojnikiem zastosowanym z
prawej strony łodzi.


3. Łodzie należy cumować w miejscach - stanowiskach numerycznych
określonych zawartą umową.


4. Najemca sam decyduje o urządzeniu mocującym jednostkę pływającą
do przystani.


NA TERENIE PRZYSTANI ZABRANIE SIĘ:

-zaśmiecania terenu,

-wykonywania prac remontowo-pokładowych mogących zanieczyścić
środowisko naturalne,


-przelewania paliwa na drewnianym pomoście przystani,

-usuwania nieczystości organicznych i chemicznych z jednostki
pływającej,


-poławiania ryb z pomostu przystani,

-wprowadzania na pomost urządzeń mechanicznych,

-grillowania oraz rozpalania ognisk,

-pozostawiania dzieci bez opieki osób dorosłych,

-skakania do wody z pomostu,

-stwarzania piętrzącej się fali,

-palenia papierosów oraz spożywania napoi alkoholowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Nadzór nad przestrzeganiem w/w regulaminu ma administrator
przystani - Koło SUM-54 w Wyszogrodzie oraz wszyscy najemcy
przystani.


2. Za powstałe uszkodzenia w wyposażeniu przystani lub
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego odpowiadają właściciele i
użytkownicy jednostek pływających .


3. Za mienie i urządzenia pozostawione w jednostkach pływających
Administrator nie ponosi odpowiedzialności.


4. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia życia lub mienia
każda osoba, która jest świadkiem w/w sytuacji powinna powiadomić
instytucje do tego uprawnione.


Pogotowie Ratunkowe - 112 lub 999

Komisariat Policji - 112 lub 997

Straż pożarna - 112 lub 998

Tel. w sprawach przystani - 692-439-699

W sprawach nieuregulowanych w/w regulaminem mają zastosowanie
przepisy Polskiego Związku Żeglarskiego i Motorowego oraz
Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zanieczyszczeniom .


UWAGA:

OSOBY NIEPRZESTRZEGAJĄCE W/W REGULAMINU BĘDĄ ZMUSZONE DO
OPUSZCZENIA TERENU PRZYSTANI I ROZWIĄZANIU UMOWY NAJMU W TRYBIE
NATYCHMIASTOWYM.


Wszystkich chętnych zapraszamy do wynajmu miejsc cumowniczych!

Zarząd Koła Sum 54 PZW Wyszogród

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej