Skarga do Wojewody Lubuskiego na PSR

/ 1 komentarzy

Strzelce Krajeńskie 14-11-2014

Pan Jerzy Ostrouch
Wojewoda Lubuski

Szanowny Panie Wojewodo.
Skarga

Z przykrością składam skargę na funkcjonariuszy PSR podległym Panu Wojewodzie Lubuskiemu.
Funkcjonariusze PSR podczas kontroli w dniu 13-11-2014r w godzinach około południowych, w miejscowości Strzelce Krajeńskie , w obwodzie rybackim jeziora Klasztorne Górne na kanale Młynówka nr 1, bezprawnie zakazywali amatorskiego połowu ryb.
Przez co przekroczyli swoje uprawnienie pozbawiając obywateli z kartą wędkarską amatorskiego połowu ryb. Pozbawili tym obywateli prawa do powszechnego korzystania z wód publicznych.

Ustawa - Prawo wodne
Art. 34.
1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, i z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.
2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przypisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

Ustawa o rybactwie śródlądowym
Art. 7.
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą łowiectwa pod-wodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Informuję, że strażnicy podlegli Panu nie znają sytuacji prawnej jeziora Klasztorne Górne. Grożąc mandatami wymusili rezygnację wypoczynku poprzez wędkowanie. Społeczność wędkarska jest zbulwersowana postępem strażników. Dodaję że woda ta, nie ma uprawnionego do rybactwa.
Nie ma możliwości oraz potrzeby nabycia zezwoleń na tą wodę.

Dowód:
Na oficjalnej stronie internetowej RZGW Poznań dnia 13-11-2014 r. jest Komunikat Dyrektora RZGW w zakładce - obwody rybackie (podaję stronę internetową) http://www.poznan.rzgw.gov.pl/images/OBWODY_RYBACKIE_W_REGIONIE_WODNYM_WARTY_-_WOJ_LUBUSKIE_13.08.14.pdf o treści:

„OBWODY RYBACKIE W REGIONIE WODNYM WARTY (RZGW POZNAŃ)
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Stan na dzień 13.08.2014 r.

549 Obwód rybacki Jeziora Klasztorne Górne na kanale Młynówka Nr 1 ----- BRAK UŻYTKOWNIKA”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyżej wymienione działania PSR mają znamiona przestępstwa w myśl art. 231 § 1 KK.

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W związku z tym, wnioskuję o wyciągnięcie konsekwencji służbowych bezprawnego działania, podległych Panu strażników. Paru wędkarzy rozważało skierowanie sprawy do prokuratury.

Z poważaniem
Robert Sobczak

 


1
Oceń
(1 głosów)

 

Skarga do Wojewody Lubuskiego na PSR - opinie i komentarze

camelotcamelot
0
Ciekaw jestem, czym funkcjonariusze PSR będą się tłumaczyć ? Nieznajomością prawa ? .......Prawdopodobnie cała sprawa rozejdzie się po kościach - jak to zwykle bywa w naszym kraju, gdzie funkcjonariusz z odznaką ma się wyżej niż prawo ? (2014-11-21 10:49)

skomentuj ten artykuł