Składka okręgowa


Jak Koledzy wiedzą ,kiedyś w naszym Okręgu obowiązywały dwie składki na zagospodarowanie wód;
-nizinna.... uprawniająca do połowów na wodach nizinnych
-górska....uprawniająca do połowów na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz używanie łódki.
Obie składki zostały połączone w jedną.Spotkało się to z dużym sprzeciwem wielu Kolegów wędkarzy.
Na walnych zebraniach składane były wnioski o powrót do rozdzielenia składek.Koledzy wędkarze nie zostali poinformowani,że Okręg podpisał porozumienie z pozostałymi Okręgami Dolne Śląska i w świetle tego porozumienia składki musiały być połączone i jednolite w całym porozumieniu.
Co na tym zyskaliśmy?! Otóż mamy pierwszeństwo w zakupie materiału zarybieniowego w ośrodku zarybieniowym Okręgu Wrocławskiego w Szczodrem.W ramach porozumienia można łowić na wodach wszystkich dolnośląskich okręgów mając jedno pozwolenie i jeden rejestr.Współpraca na każdym szczeblu w ramach porozumienia.
Nie od dziś wiadomo,że większe jednostki zawsze są mocniejsze,mają większą możliwość różnych negocjacji choćby na temat zarybiania.Koszty tez tu są ważne,ponieważ przy zakupie materiału zarybieniowego rozkładają się na wszystkie okręgi.
Jednolite wypracowane stanowisko tez jest ważne na szczeblu Zarządu Głównego PZW.
Jaki skutek pociągnie za sobą rozdzielenie składek?!
-zerwanie porozumienia dolnośląskiego a co za tym idzie;
 -strata preferencji przy zakupie materiału zarybieniowego ze Szczodrego
 -Konieczność podpisywania porozumień z sąsiednimi okręgami z Dolnego Śląska.Oczywiście będziemy musieli dopłacać składki okręgowe tych okręgów i nie tylko z tych.W innych okręgach składki będą wyższe więc dopłaty będą oczywiste.
 -rozdzielenie składki poskutkuje mniejszymi wpływami do Okręgu co przy rosnących wszystkich kosztach poskutkuje podniesieniem opłaty nizinnej do wysokości trudnej do określenia.
Wody górskie będzie trzeba zarybiać na poziomie obecnym ponieważ takie są wymogi.Jeżeli nie dostosujemy się do tych wymogów stracimy Obwody rybackie a z nimi wszystkie zbiorniki zaporowe będące ich integralną częścią.
Od dwóch lat,o ile pamiętam na różnych szczeblach prowadzone są nieoficjalne dyskusje na ten temat.
Na tegorocznym walnym zebraniu sprawozdawczym naszego Koła Pan Dyrektor Biura Okręgu przedstawił ten problem.Nasze zebranie,w trosce o przyszłość wędkarstwa w naszym Okręgu podjęło uchwałę o zachowaniu jednolitej składki.
Apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów w naszym Okręgu o przemyślenie tych problemów i podobne uchwały.

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Składka okręgowa - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł