Składki i Opłaty na 2020r.


Składki i opłaty na rok 2020 można dokonywać u kol. Anny Mikołajczyk kontakt pod numerem 503 065 934.


Opłacać składki na rok 2020 można będzie w terminach zebrań Zarządu Koła -  informacja wkrótce

na zebraniu sprawozdawczym Koła -  informacja wkrótce

Opłacić składki będzie również można w siedzibie Koła na terenie zajezdni PKS w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 63 zgodnie z opublikowanym w styczniu terminarzem


UWAGA!!! OPŁACENIE SKŁADEK U KOL. ANNY MIKOŁAJCZYK TO JEDYNA FORMA OPŁATY W KOLE PZW BOLEŃ. OPŁACANIE SKŁADEK W INNYCH MIEJSCACH WIĄŻE SIĘ ZE ZMIANĄ KOŁA (NAWET GDY PRZYJMUJĄCY OPŁATĘ TWIERDZI INACZEJ). 

BĘDĄC CZŁONKIEM KOŁA PZW BOLEŃ MOŻNA OTRZYMYWAĆ POWIADOMIENIA SMS O ZAKAZACH, OGRANICZENIACH W WĘDKOWANIU, ZARYBIENIACH I ZAWODACH W KOLE I OKRĘGU.

SYSTEM JEST BEZPŁATNY DLA CZŁONKÓW KOŁA, JEDYNIE PODCZAS OPŁACANIA SKŁADKI PZW NA ROK 2019 TRZEBA ZOSTAWIĆ NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO.


TABELA SKŁADEK I OPŁAT NA ROK 2020

OKRĘGU PZW W SIERADZU

 

 

L.P.

RODZAJ   ŚWIADCZENIA

WARTOŚĆ

1.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA PODSTAWOWA

100,-

 

2.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA:

- członkowie odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW;

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16- 24 lat;

- mężczyźni od   65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego   

  powyżej 10 lat;

- kobiety od   60 roku   życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego

  powyżej 10 lat;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- członkowi odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami;

---------------------------------------------------------------------------

- członkowie uczestnicy do lat 16;

 

 

 

 

 

50,-

 

 

-----------------------

25,-


-----------------

25,-

3.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA PEŁNA   

 

SKŁADKA   CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling)

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

130,-

 

 

120,-

 

 

 

110,-

4.

SKŁADKA   CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD   Z ULGĄ DLA:

- członków odznaczonych złotą i srebrną odznaką PZW;

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat;

- mężczyzn od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego

  powyżej 10 lat;

- kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego

  powyżej 10 lat;

 

PEŁNA

 

NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling)

 

NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

80,-

 

70,-

 

60,-

5.

SKŁADKA   CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNA – UCZESTNIK

 

20,-

 

6.

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA:

- do składki na ochronę i zag.   wód podstawowej niepełnej (120,-   lub 110 ,-) oraz ulgowej niepełnej (70,- lub 60,-)

- do składki na ochronę i zag. wód podstawowej niepełnej (110,-) oraz ulgowej niepełnej (60,-)

 

10,-

 

20,-

7.

Członkowie honorowi i odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni są   z wnoszenia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez Biuro Zarządu Okręgu.

 

8.

WPISOWE:

- normalne

- uczestnika

 

25,-

0,-

9.

LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA  (z opłaty zwolnieni są członkowie uczestnicy)

 

5,-

10.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA   NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OKRESOWA DLA CZŁONKÓW PZW:

- 1 dzień

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

- 3 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

- 7 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych

 

 

 

40,-

30,-

20,-

 

 

 

 

60,-

40,-

30,-

 

 

 

80,-

60,-

50,-

11.

OPŁATA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OKRESOWA   DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH   W PZW I CUDZOZIEMCÓW:

- 1 dzień

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

- 3 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

- 7 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

- całoroczna

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

 

 

          75,-         

  55,-

  35,-

 

 


 

110,-

70,-

50,-

 

 

 

150,-

110,-

90,-

  

410,-

380,-

350,-

 


 


4.3
Oceń
(3 głosów)

 

Składki i Opłaty na 2020r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł