Składki, porozumienia, ograniczenia dot. Okręgu PZW SieradzWYKAZ WÓD PZW OKRĘGU SIERADZ
(z podziałem na obwody rybackie)
OBWÓD RYBACKI RZEKI WARTY NR 3
* Długość odcinka Warty – około 130 km
* Powierzchnia obwodu – 835 ha

OBEJMUJE:
1.Rzekę Wartę od mostu kolejowego na szlaku Zduńska Wola – Herby Nowy w miejscowości Lelity do mostu drogowego na trasie Warta – Łódź w miejscowości Warta,
2.Rzekę Oleśnicę wraz z rzeką Pyszną od źródeł do ujścia,
3.Zbiornik retencyjny ,,Próba’’ (1.799 m x 130 m. pow. 21 ha),
4.Inne, lewo i prawobrzeżne dopływy rzeki Warty na tym odcinku,
5.Wody starorzeczy o stałym lub okresowym dopływie lub odpływie do rzeki Warty tj. ,,Bukowce’’ w miejscowości Bukowce, ,,Wały’’ w miejscowości Działoszyn, ,,Walków’’ w miejscowości Walków, ,,Strumień’’ i ,,Szeroka Woda’’ w miejscowości Chojne, ,,Rękaw’’ w miejscowości Dzierlin, , ,,Lasek’’ w miejscowości Kowale, , ,,Pstrokonie’’ w miejscowości Pstrokonie

OBWÓD RYBACKI RZEKI WARTY NR 4 – ZBIORNIK JEZIORSKO
16,3 kmx2-3,5 km, powierzchnia obwodu – 2.723 ha

OBEJMUJE:
1.Wody zbiornika od mostu drogowego na trasie Warta – Łódź
2. Odcinek rzeki Warty długości 1.500 m od zapory czołowej w dół rzeki
3. Dopływy Warty: rzeka Pichna i rzeka Niniwka (pow. 31 ha)

OBWÓD RYBACKI RZEKI WIDAWKI NR 2
Długość odcinka Widawki około 36 km. Powierzchnia 105 ha

OBEJMUJE:
1.Odcinek Widawki od mostu drogowego na drodze Widawa – Szczerców w miejscowości Zagrodniki do ujścia do Warty w Pstrokoniach
2.Wody starorzeczy o stałym lub okresowym dopływie lub odpływie do rzeki Widawki tj.: starorzecze ,,Restarzew-Klęcz’’, w miejscowości Restarzew Cmentarny,
3. Rzeka Nieciecz od źródeł do ujścia do Widawki w Widawie (około 40 km, pow. 24 ha),
4. Rzeka Krasowa od źródeł do ujścia do Widawki w Korablewie (38 km, pow. 35 ha),
5.Rzeka Chrząstawka od źródeł do ujścia do Widawki w pobliżu mostu kolejowego na szlaku Zduńska Wola-Herby Nowe

OBWÓD RYBACKI RZEKI NER NR 2
Długość odcinka Neru około 110 km, powierzchnia obwodu – 107 ha

OBEJMUJE:
1.Rzekę Ner od mostu drogowego w Lutomiersku na trasie Łódź- Szadek do ujścia w Dąbiu
2.Prawobrzeżne dopływy Neru: Pisię i Bełdówkę,
3. Kanały Królewski i Zbylczycki na całej ich długości

OBWÓD RYBACKI RZEKI GRABIA NR 2
Długość odcinka rzeki Grabi około 48 km, powierzchnia obwodu – 163 ha

OBEJMUJE :
1.Rzekę Grabię od miejscowości Jamborek do ujścia do Widawki,
2.Zbiornik ,,Barycz’’ w miejscowości Barycz (pow. około 3 ha),
3.Wody starorzeczy rzeki Grabi o ciągłym lub okresowym dopływie lub odpływie tj.: starorzecza ,,Kustrzyce-Lichawa’’ , ,,Brzeski’’, ,,Łętków’’,
4.Lewo i prawobrzeżne dopływy rzeki Grabi: Końską, Pałusznicę, Strugę Borszewicką i TymiankęTABELA SKŁADEK I OPŁAT NA ROK 2013

OKRĘGU PZW W SIERADZU


L.P. RODZAJ ŚWIADCZENIA WARTOŚĆ ZŁ
1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA NORMALNA 66,-


2. SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA:

- odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW;

- młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat;

- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia;

- kobiety po ukończeniu 60 roku życia;

33,-

- odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami;

- członka uczestnika do lat 16;

16,-3. SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PODSTAWOWA - PEŁNA (dot. wszystkich metod i sposobów połowu)
130,-


4. SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PEŁNA - ULGOWA (dot. wszystkich metod i sposobów połowu):

- odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW;

- młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat;

- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia;

- kobiety po ukończeniu 60 roku życia;


80,-


5. SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PODSTAWOWA (wyłączony połów ze środków pływających)

106,-


6. SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA (wyłączony połów ze środków pływających):

- odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW;

- młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat;

- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia;

- kobiety po ukończeniu 60 roku życia;53,-
7. SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PEŁNA - UCZESTNIK

26,-


8. SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA - POŁÓW ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH

24,-


9. SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKÓW PZW- PEŁNA:

- 1 dzień 15,-

- 7 dni 50,-
10. SKŁADKA OKRESOWA PEŁNA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW:

- 1 dzień 30,-
- 3 dni 70,-
11. Członkowie honorowi i odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni są z wnoszenia składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez Biuro Zarządu Okręgu.

12.

WPISOWE:

- normalne 25,-

- uczestnika 12,-
13.

LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA (z opłaty zwolnieni są członkowie uczestnicy)

5,-


WYKAZ POROZUMIEŃ

ZAWARTYCH PRZEZ OKRĘG PZW W SIERADZU O WZAJEMNYM HONOROWANIU SKŁADEK OKRĘGOWYCH I UDOSTĘPNIENIU WÓD DO WĘDKOWANIA NA WODACH NIZINNYCH NA 2013 ROK.


1. BYDGOSZCZ
2. CHEŁM
3. CZĘSTOCHOWA* (wyłączony zb. Matusowiec w Pajęcznie, stawy w m. Strzelce Wlk. oraz wody górskie)
4. JELENIA GÓRA^
5. KALISZ
6. KATOWICE**
7. KIELCE *
8. KONIN**
9. LEGNICA^
10. LESZNO
11. LUBLIN
12. OPOLE** (wyłączony zb. Kluczbork)
13. PIŁA
14. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI*
15. RADOM*
16. RZESZÓW*
17. SIEDLCE*
18. SKIERNIEWICE**
19. SŁUPSK
20. TARNOBRZEG
21. TARNÓW**
22. WAŁBRZYCH^
23. WROCŁAW
24. ZAMOŚĆ

* wymagane jest zezwolenie danego Okręgu PZW
** dopłata i zezwolenie
^ wymagany rejestr połowów ryb

DOPŁATY:
CZĘSTOCHOWA: zb. Matusowiec w Pajęcznie, stawy w m. Strzelce Wlk., wody górskie – 53 zł
KATOWICE: dopłata 50 zł
KONIN: dopłata 61 zł
OPOLE: dopłata 80 zł
TARNÓW: dopłata 65 zł
SKIERNIEWICE: dopłata 50 zł

UWAGA ! Zmiany w "Ponadregulaminowych ograniczeniach w Okręgu Sieradzkim"
W 2013 roku następują zmiany w Ponad regulaminowych ograniczeniach w Okręgu Sieradzkim. Został wykreślony punkt 2 w dziale Obręby ochronne o treści - "Odcinek Warty w Tyczynie, gm. Burzenin: od progu wodnego 50 m w górę rzeki i 150 m w dół rzeki (całoroczny zakaz połowu)". Zmianie uległ punkt 1 działu Zbiornik Próba obecnie brzmi - "Spiningowanie z brzegu dozwolone tylko w okresie od 1.X do 30.XI" (stara wersja - Spiningowanie dozwolone tylko w okresie 1.X.- 30.XI) oraz dodano w tym dziale punkt 3 o brzmieniu "Obowiązuje zakaz spiningowania ze środków pływających oraz zakaz połowu metodą trolingową".
PONADREGULAMINOWE OGRANICZENIA W WĘDKOWANIU


Niezależnie od obowiązujących postanowień ,,Regulaminu sportowego połowu ryb’’ wędkarze uprawnieni do wędkowania na wodach Sieradzkiego Okręgu PZW są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń nałożonych decyzjami Zarządu Okręgu PZW, uzasadnionych wymaganiami racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej na określonym typie wód i akwenów. Aktualnie obowiązuje kilka takich ograniczeń.

OBRĘBY OCHRONNE:
(obręby ochronne oznakowane są tablicami)

1. Odcinek Warty (obwód rybacki rzeki Warty nr 4) od zapory czołowej zbiornika Jeziorsko (Siedlątków) w dół rzeki do miejsca położonego 200 m poniżej II progu wodnego (całoroczny zakaz połowu)

2.wykreślony
3. Odcinek Warty w Konopnicy: od progu wodnego 50 m w górę rzeki i 150 m w dół rzeki (całoroczny zakaz połowu)

4. Odcinek Warty w Kamionie-Toporowie, gm. Wierzchlas: od progu wodnego w górę rzeki do mostu drogowego oraz 50 m w dół rzeki od progu (całoroczny zakaz połowu)

5. Odcinek Warty w Załęczu Wielkim-Kępowiźnie, gm. Pątnów: obejmuje bystrza utworzone w miejscu byłej tamy młyńskie, od najwyższego piętrzenia 50 m w górę rzeki i 50 m w dół rzeki od ostatniego bystrza (obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca)

6. Odcinek Warty w Działoszynie: od miejsca położonego 200 m poniżej progu wodnego prawego odgałęzienia w dół rzeki do mostu na drodze Działoszyn-Częstochowa (całoroczny zakaz połowu)

7. Odcinek rzeki Widawki w Górkach Grabiańskich, gm. Widawa: od jazu piętrzącego w górę rzeki do miejsca odgałęzienia kanału doprowadzającego wodę do elektrowni wraz z tym kanałem i w dół rzeki do mostu na drodze Widawa-Górki Grabiańskie (całoroczny zakaz połowu)

8. Odcinek rzeki Grabi w Kozubach, gm. Sędziejowice: od tamy młyńskiej 100 m w górę rzeki i 150 m w dół rzeki (całoroczny zakaz połowu)


ZBIORNIK ,,PRÓBA’’

1. Spiningowanie z brzegu dozwolone tylko w okresie od 1.X do 30.XI

2. Obowiązuje limit połowu szczupaka 1 szt. na dobę.

3. Obowiązuje zakaz spiningowania ze środków pływających oraz zakaz połowu metodą trolingową.

ZBIORNIK JEZIORSKO

1. Całoroczny zakaz połowu z łodzi na obszarze rezerwatu ornitologicznego o powierzchni 2.350 ha. Jest to obszar od mostu drogowego na trasie Warta-Łódź do linii Jeziorsko-Brodnia

2. Zakaz połowu z brzegu w okresie 15.IV-31.VII na obszarze rezerwatu od mostu drogowego w Warcie do miejscowości Kolonia Glinno na prawym brzegu zbiornika i miejscowości Mikołajewice na lewym brzegu.


WSZYSTKIE WODY OKRĘGU

1.Wprawadza się od 1 stycznia 2009 r. wymiar ochronny dla płoci - 15 cm i okonia – 18 cm

2. Wydłuża się okres ochronny szczupaka o jeden miesiąc. Ochrona obowiązuje od 1. XII do 30.IV.

 


4.3
Oceń
(6 głosów)

 

Składki, porozumienia, ograniczenia dot. Okręgu PZW Sieradz - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł