SPINING - rzeka

/ 8 komentarzy / 21 zdjęć


Każdy ma inne wyobrażenie odnoszące się do rzeki.Przedstawię Swoje,oraz jej 'czytanie' pod kątem spiningu.Będzie to cykl publikacji odnoszących się do jej zrozumienia.
Większość łowisk w Polsce są wodami PZW w których przebywają atrakcyjne spining-owo ryby drapieżne.Zdecydowana większość z owych łowisk to rzeki.Każdą rzekę można podzielić na trzy odcinki;górny,środkowy,oraz dolny-ale wszystkie można określić jako płynący ciek wodny,w którym występują ekosystemy charakterystyczne dla danego odcinka rzecznego.
Cechą wspólną środowiska wodnego,w odniesieniu dla rzeki,to sam jej charakter,na który składają się;flora i fauna,głębokość,szerokość zbiornika,nurt,podłoże na jakim występuje,kąt nachylenia jego spadku i oczywiście natlenienie samego cieku wodnego.Temat tak szeroki jak sama rzeka,i zajmujący więcej miejsca niż potrzeby artykułu.Więc odniosę się wyłącznie do biocenozy-plankton,nekton i bentos.

Plankton jest grupą drobnych organizmów,nie potrafiącym się przeciwstawić prądowi wodnemu,w którym jest unoszony.Na ten zespół składają się wszelkie glony-zieleńce,okrzemki,drobne skorupiaki oraz stadia larwalne bezkręgowców.Plankton w niej występujący w swoich rozmiarach jest większy w miarę 'rośnięcia' rzeki,lecz także szybkość prądu rzecznego ma istotny wpływ na jego wielkość.

Nekton odnosi się do występowania organizmów,które posiadają zdolność samodzielnego poruszania się w wodzie,tzw. mogą przeciwstawić się sile prądu rzecznego.Wspomniana grupa organizmów,które zasługują na wymienienie to ssaki wodne,płazy,ryby i owady.Wymienione-ryby,gady,ssaki oraz ptaki-to przedstawiciele Strunowców.Najmniejszym jego przykładem może być-Lancetnik.Przykłady ryb z typu strunowców,kostnoszkieletowe-dwudyszne,pokrewne Lancetnikowi-jest występujący obecnie tylko w wodach Australii-Rogoząb.Ale to jako ciekawostka ichtiologiczna.Największym przedstawicielem Polskich rzek-najczęściej spotykanym jest-Sum.Jednym z najmniejszych będzie Cierniczek i Uklejka.

Rzeka musi 'karmić' swoich mieszkańców,dając schronienie różnego rodzaju mięczakom,oraz stawonogom.Przykładem-chroniony w Polsce Winniczek,oraz Raczyniec Jadalny-spotykany w deltach polskich rzek,oraz w Bałtyku. Bentos jest zamieszkany przez Pijawki,Skąposzczety,larwy owadów,a także gatunki różnych roślin. Występowanie przytoczonych przykładów jest uzależnione od rodzaju podłoża samej rzeki-prądu wodnego,który oddziałowy-wuje na jej rodzaje.Inaczej jest wypłukiwane podłoże rzeczne o strukturze piaszczystej,kamienne,czy też żwirowe-gdzie szybkość nurtu wpływa na jego natlenienie.A to z kolei umożliwia zamieszkanie tego odcinka rzecznego przez przystosowane do tego rośliny i stworzenia.Rzeka nieustannie się zmienia,chociaż pozostaje w swoim korycie (łożysku).To 'życie' rzeki może być rozłożone w czasie,niekiedy niezauważalnie,oraz bardzo gwałtownie w przypadku wystąpienia powodzi,gwałtownych burz połączonych z intensywnymi opadami deszczu,czy też topnieniem chociażby gwałtownym ostatnich śniegów (roztopów).

Rzeka zmienia się nieustannie-woda jest ciałem niestałym,podlegającym grawitacji-wymuszając na rzece swoistą 'drogę na skróty',z ominięciem wszelkich przeszkód,byle tylko w dół.Na przestrzeni kilkunastu lat spiningowania miałem możliwość obserwacji meandrującą rzekę.Tworzenie się łuków i pętli meander .Występującego pomiędzy dolnym i środkowym odcinku rzeki w miejscu najmniejszego spodku koryta rzecznego,oraz najwolniejszego jej nurtu,na terenach nizinnych tworzyły się zakola,w postaci pętli czy łuku.Kształtowanie odmiennych brzegów koryta rzecznego.Podcinana przez nurt jest bardziej strona wklęsłych brzegów,gdy zaś przeciwległy,gdzie odkładają się łachy meandrowe-jest łagodny i wypukły.Z upływem czasu,w trakcie nieustającej pracy siły nurtu,poszerzając przylegającą do łagodnego łuku dolinę,zwiększając tym samym krzywiznę-przemieszcza się niezauważalnie dla jednego pokolenia ku delcie rzeki.

Zmieniając wielokrotnie swoje koryto,zwiększająca się liczba zakoli w okresach jej umiarkowanego i spokojnego nurtu,a pozostawiająca liczne starorzecza po roztopach,czy powodziach.Wtedy rzeka płynęła zdecydowanie szybciej,przelewając swoje wody przez nasadę pętli tych zakoli.Wypłukując gromadzące się w starorzeczach osady mineralne,oraz kamienie i piasek.

Roślinność rzeczna,oraz korzenie drzew rosnących w jej pobliżu,chronią brzegi przed przesuwaniem się samego koryta,właśnie za sprawą działania nurtu.Większe elementy łożyska rzecznego-żwir,piasek-osadzają się w okolicach samego nurtu głównego-gdy drobniejsze zawiesiny odkładają się w obszarach przyległych.Brzeg wewnętrzny zakola rzeki jest stale zagrożony,ze względu na bliskość nurtu głównego,oraz największą siłę prądu rzecznego.Łuk wewnętrzny jest także bardziej stromy,od przeciwległego łuku zewnętrznego.Rzeka u podnóża stromego zakrętu jest głębsza.Przeciwległy brzeg łagodny magazynuje wszelki materiał naniesiony przez rzekę-przyrastając w miarę jego osadzania-i zbliżając się coraz bardziej ku środkowi łożyska rzeki-tworząc łachę meandrową.Która stopniowo wysychając,będąc napełniona wodą stojącą,odciętą częściowo od koryta głównego,z biegiem czasu tworzy mieliznę piaszczysta na rzece.Jeśli czas wynurzonej mielizny będzie wystarczająco długi,by mogła na niej rozwinąć się roślinność -powstanie wyspa aluwialna.

Reasumując-rzeka nizinna to pojęcie bardzo obszerne,pod wieloma względami bardzo zróżnicowane,gdzie każdy odcinek jej biegu charakteryzuje się specyficznymi upodobaniami występujących w niej gatunków białorybu i drapieżników,na której zamierzamy spining-ować.Rozumiejąc zachodzące zmiany w środowisku wodnym samej rzeki-odszukamy typowe miejsca przebywania oraz 'stołówki' żerowania większości drapieżników z podziałem na gatunek i swoiste uwarunkowania danego odcinka.Różnorodność miejsca wymusza stosowanie różnych strategii połowowej,a 'rozumienie rzeki' co w danym odcinku jej biegu możemy spotkać,czego możemy się spodziewać,oraz w jaki sposób na nich łowić-będzie cyklem publikacji poświęconej metodzie spinningowej.

 


4.3
Oceń
(29 głosów)

 

SPINING - rzeka - opinie i komentarze

kabankaban
0
Czytając ten wpis przypomniała mi się moja praca magisterska.Większości ta część pewnie nie zainteresuje ale ja lubię wszystko co ma związek z wodą(prócz zanieczyszczeń,kłusowników itp. oczywiście),dla mnie *****i czekam na więcej.
(2010-03-20 19:37)
u?ytkownik30478u?ytkownik30478
0
Ekstra kolego !!! to chciałem przeczytać 5***** (2010-03-20 22:11)
janunio1janunio1
0
Ja się zgadzam z kolegą kabanem,tylko bym dodał jeszcze że kłusowników i rybaków na naszych wodach art.na *****,pozdrawiam kolegów karoltsu1 i kaban.
(2010-03-21 19:10)
janunio1janunio1
0
Ja się zgadzam z kolegą kabanem,tylko bym dodał jeszcze że kłusowników i rybaków na naszych wodach art.na *****,pozdrawiam kolegów karoltsu1 i kaban.
(2010-03-21 19:10)
mietasssmietasss
0
Bardzo ciekawe spostrzeżenia, pozwola mi całkiem inaczej spojżeć na rzeke podczas całodniowych wyraw. Bardzo ciekawy artykuł jak dla mnie to na 5 ***** Pozdrawiam!

Chrońmy rzeki i jeziora to naturalne środowisko które umiera na naszych oczach!!!
(2010-03-22 21:22)
karoltsu1karoltsu1
0
Serdeczne podziękowania za Komentarze i Oceny-będą Mnie bardziej mobilizowały do wydajniejszych publikacji.
(2010-03-29 19:50)
u?ytkownik26041u?ytkownik26041
0
bardzo trawne spostrzeżenia bardzo dobry wpis masz bardzo dużo wiedze ja uwielbiam rzeki a wszegłólność bug duża piatka za wpis (2010-10-24 13:58)
u?ytkownik70140u?ytkownik70140
0
5 (2013-05-19 19:39)

skomentuj ten artykuł