Społeczna Straż Rybacka w Powiecie Żnińskim


Starosta Żniński, Rada Powiatu i Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy planują utworzyć Społeczną Straż Rybacką. Biuro okręgu prosi Koło nr 71 PZW w Barcinie, Koło nr 104 PZW w Łabiszynie i Koło nr 146 PZW w Lubostroniu o zgłaszanie kandydatów na Strażników Społecznej Straży Rybackiej. Apeluję do kolegów o podjęcie tego wyzwania i czekam na zgłoszenia pisemne lub telefoniczne.
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2015.652 j.t.) zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. 


2.3
Oceń
(3 głosów)

 

Społeczna Straż Rybacka w Powiecie Żnińskim - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł