Społeczna Straż Rybacka w Powiecie Żnińskim


Starosta Żniński, Rada Powiatu i Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy planują utworzyć Społeczną Straż Rybacką. Biuro okręgu prosi Koło nr 71 PZW w Barcinie, Koło nr 104 PZW w Łabiszynie i Koło nr 146 PZW w Lubostroniu o zgłaszanie kandydatów na Strażników Społecznej Straży Rybackiej. Apeluję do kolegów o podjęcie tego wyzwania i czekam na zgłoszenia pisemne lub telefoniczne.
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2015.652 j.t.) zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. 


3
Oceń
(2 głosów)

 

Społeczna Straż Rybacka w Powiecie Żnińskim - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł