Społeczna Straż Rybacka Powiatu Żnińskiego


We wtorek 17 listopada 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Żninie odbyło się spotkanie poświęcone wyjaśnieniu regulacji prawnych i omówieniu spraw organizacyjnych funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Żnińskim. O ochronie pałuckich wód powierzchniowych, problemie kłusownictwa i niewłaściwego zachowywania się pseudoturystów dyskutowali Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Wicestarosta Andrzej Hłond, Wiesław Rumel i Natalia Czechorowska z Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, Przewodnicząca Komisja Polityki Ekologicznej i Obszarów Wiejskich Jadwiga Mateńko, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jarosław Bochocki, Komendant Społecznej Straży  Rybackiej w Powiecie Bydgoskim Sławomir Górko, Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy kol. Leszek Orzechowski, Dyrektor Biura Okręgu PZW w Bydgoszczy kol. Arkadiusz Nicpoń, Prezes Koła nr 146 PZW w Lubostroniu kol. Jerzy Nowak oraz Prezes Koła nr 71 PZW w Barcinie kol. Jarosław Drozdowski.

Z inicjatywą powołania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żnińskiego wyszedł Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. W Starostwie Powiatowym w Żninie opracowano projekt regulaminu pałuckiej społecznej straży rybackiej. Po uzyskaniu opinii zainteresowanych stron i naniesieniu poprawek, regulamin może zostać zatwierdzony na sesji Rady Powiatu w Żninie w lutym 2016 roku. Kandydatem na Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej jest kol. Andrzej Nowak. Koło nr 71 PZW w Barcinie może utworzyć grupę terenową SSR. Czekam na zgłoszenia kandydatów na strażników Społecznej Straży Rybackiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. Strażnik Społecznej Straży Rybackiej korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, jest obowiązany nosić oznakę Społecznej Straży Rybackiej oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez starostę.

 


4
Oceń
(4 głosów)

 

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Żnińskiego - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł