Zaloguj się do konta

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Żnińskiego

We wtorek 17 listopada 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Żninie odbyło się spotkanie poświęcone wyjaśnieniu regulacji prawnych i omówieniu spraw organizacyjnych funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Żnińskim. O ochronie pałuckich wód powierzchniowych, problemie kłusownictwa i niewłaściwego zachowywania się pseudoturystów dyskutowali Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Wicestarosta Andrzej Hłond, Wiesław Rumel i Natalia Czechorowska z Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, Przewodnicząca Komisja Polityki Ekologicznej i Obszarów Wiejskich Jadwiga Mateńko, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jarosław Bochocki, Komendant Społecznej Straży  Rybackiej w Powiecie Bydgoskim Sławomir Górko, Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy kol. Leszek Orzechowski, Dyrektor Biura Okręgu PZW w Bydgoszczy kol. Arkadiusz Nicpoń, Prezes Koła nr 146 PZW w Lubostroniu kol. Jerzy Nowak oraz Prezes Koła nr 71 PZW w Barcinie kol. Jarosław Drozdowski.

Z inicjatywą powołania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żnińskiego wyszedł Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. W Starostwie Powiatowym w Żninie opracowano projekt regulaminu pałuckiej społecznej straży rybackiej. Po uzyskaniu opinii zainteresowanych stron i naniesieniu poprawek, regulamin może zostać zatwierdzony na sesji Rady Powiatu w Żninie w lutym 2016 roku. Kandydatem na Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej jest kol. Andrzej Nowak. Koło nr 71 PZW w Barcinie może utworzyć grupę terenową SSR. Czekam na zgłoszenia kandydatów na strażników Społecznej Straży Rybackiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. Strażnik Społecznej Straży Rybackiej korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, jest obowiązany nosić oznakę Społecznej Straży Rybackiej oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez starostę.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej