Spotkanie w Kole PZW Metalurg Kutno.

/ 6 zdjęć


Rozpoczynając sezon sportu, rekreacji i promocji PZW zorganizowaliśmy spotkanie konsultacyjne w Centrum Seniora w Kutnie. Na spotkanie zaproszono samorządy, firmy i osoby fizyczne wspierające nasze działania na rzecz członków Koła i lokalnej społeczności. 

Zaproszeni zostali : przedstawiciele samorządu miasta Kutno oraz gmin Kutno i Strzelce, firm : Trans-Michor, Mika, Florian – Centrum, Awis, Wiatrpol, Wody Polskie – biuro w Kutnio .

Wśród zaproszonych byli m.in. : Przewodniczący Rady Miasta w Kutnie p. Mariusz Sikora, Wójt Gminy Kutno p. Justyna Jasińska, Wójt Gminy Strzelce kol. Tomasz Grabowski

Przedstawiliśmy nasze plany na rok 2024 - szczegółowe wyjaśnienia z podziałem na tematy : 

Wydarzenia patriotyczne w Kole w połączeniu z zawodami i rekreacją : Święto Niepodległości, Cud nad Wisłą. 

Nasz udział w uroczystościach patriotycznych samorządów. Wydarzenia sportowo – rekreacyjne Koła Praca na rzecz seniorów i młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i uzależnieniom na terenie naszego działania i wspieranie lokalnych samorządów . Propagowanie  idei ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony  wszelkich cieków i zbiorników wodnych we współpracy z Wody  Polskie – RZGW Warszawa biuro w Kutnie.

Zaprezentowano  nazwiska członków naszego Koła kandydujących do władz  samorządowych w nadchodzących wyborach :

Kol.  Tomasz Grabowski – V – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła  kandyduje na stanowisko Wójta w gminie Strzelce

Kol. Przemysław Saczuk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła kandyduje na radnego do Rady Powiatu Kutnowskiego.

Kol. Rafał Wawrzyńczak – Sekretarz Koła kandyduje na radnego do Rady Miasta w Kutnie

Ponieważ ,spotkanie wypadło w dniu Święta Kobiet złożyliśmy Paniom najlepsze życzenia wręczając symboliczną róże. Poczęstowaliśmy słodyczami, kawą, herbatą i sokami. A koledzy organizujący naradę ufundowali szampana, którym wznieśliśmy tost za zdrowie i pomyślność naszych przemiłych gości.

 


3
Oceń
(2 głosów)

 

Spotkanie w Kole PZW Metalurg Kutno. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł